Wiadomości

  • 19 maja 2013
  • wyświetleń: 1812

OPS na rzecz aktywnej integracji

W kwietniu uczestniczki i uczestnicy projektu "Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyli cykl treningów podnoszących umiejętności zawodowe.

ośrodek pomocy społecznej pomagać aktywnie
Zajęcia aktywizacji zawodowej w projekcie Ośrodka Pomocy Społecznej · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Poszczególne grupy uczestniczyły w następujących zajęciach:
- grupa osób niepełnosprawnych - spotkania z doradcą zawodowym (zajęcia grupowe i indywidualne),
- grupa rodzicielska - trening umiejętności zawodowych (zajęcia grupowe), spotkania z doradcą zawodowym (zajęcia indywidualne),
- grupa rodziców dzieci niepełnosprawnych - spotkania z doradcą zawodowym (zajęcia indywidualne).

Spotkania z doradcą zawodowym miały głównie na celu pomoc w określeniu indywidualnych preferencji i predyspozycji zawodowych, wskazanie właściwej ścieżki zawodowej oraz podniesienie umiejętności poszukiwania pracy przez uczestniczki i uczestników projektu. Na zajęciach uczestniczki i uczestnicy poznali także specyfikę lokalnego rynku pracy, w tym rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, efektywne sposoby poszukiwania pracy, dowiedzieli się jak odkryć własne umiejętności i możliwości, jak napisać CV i list motywacyjny oraz jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zajęcia aktywizacji zawodowej stanowiły podstawę do określenia sytuacji zawodowej uczestniczek i uczestników projektu. Na podstawie opinii doradcy zawodowego dla osób, które są gotowe do wejścia na rynek pracy zaplanowane będą kursy zawodowe zgodne z ich umiejętnościami i zapotrzebowaniem na rynku pracy.

aka / czecho.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ośrodek Pomocy Społecznej" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ośrodek Pomocy Społecznej" podaj