Wiadomości

  • 18 maja 2013
  • wyświetleń: 2771

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady

W minionym tygodniu w budynku Urzędu Miejskiego uroczyście zainaugurowano działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach kadencji 2013-2015.

Młodzieżowa Rada Miejska
Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencji 2013 - 2015 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Przewodniczącym Rady Młodych został wybrany Dominik Drozdek, a zastępcami: Krzysztof Giertler oraz Dawid Pisarek.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w kadencji 2013-2015:
Bas Julia - Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
Drozdek Dominik - Zespół Szkół "Silesia"
Giertler Krzysztof - Miejska Biblioteka Publiczna
Gryz Klaudia - Katolickie Gimnazjum
Furczyk Krzysztof - Gimnazjum Publiczne Nr 2
Kucharski Krzysztof - Miejskie Towarzystwo Sportowe Winner
Londzin Błażej - OSP w Zabrzegu
Nowak Michał - Zespół Szkół w Zabrzegu
Pisarek Dawid - Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa w Zabrzegu
Pisarek Mateusz - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS"
Wizner Grzegorz - Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie

Możliwość wybrania swojego przedstawiciela do Rady Młodych mają szkoły ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe, które statutowo działają na rzecz młodzieży, instytucje kultury i nauki ukierunkowane na działalność z młodzieżą, kościoły i inne związki wyznaniowe skupiające młodzież, które mają siedzibę w Czechowicach-Dziedzicach. Każdy z podmiotów może wybrać tylko jednego przedstawiciela.

Młodzieżowa Rada Miejska została utworzona z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Intencją jej powołania było włączenie młodych ludzi do budowy społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie umiejętności formułowania i wyrażania własnych opinii, wyrabianie aktywności w życiu publicznym itp.

Początkowo Młodzieżowa Rada Miejska składała się z uczniów szkół średnich. Następnie została poszerzona o przedstawicieli szkół gimnazjalnych. W związku ze osłabieniem aktywności Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaproponowała stworzenie nowej formuły jej funkcjonowania. Zaproponowano włączenie do prac Młodzieżowej Rady Miejskiej przedstawicieli różnych środowisk działających na rzecz młodzieży. W czerwcu 2006 roku Rada Miejska uchwaliła nowy Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Obecnie Rada Młodych jest reprezentacją młodzieży w wieku od 13 do 25 lat mieszkającej na terenie naszego miasta. Jej kadencja trwa dwa lata licząc od dnia wyborów.

Podstawowymi celami Rady Młodych są: kształtowanie postaw obywatelskich młodego pokolenia, włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządowymi; konsolidacja działań środowisk młodzieżowych; zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i standard ich życia; kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień; przedstawianie potrzeb i reprezentowanie młodzieży wobec władz samorządowych oraz instytucji.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.