Wiadomości

  • 19 maja 2013
  • wyświetleń: 3500

Pomóż w rozwoju swojej gminy!

Ruszają prace nad aktualizacją strategii rozwoju naszej gminy. Każdy może wziąć w nich udział.

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Urząd Gminy w Czechowicach-Dziedzicach · fot. czecho.pl


Podstawowym dokumentem strategicznego planowania rozwoju naszej Gminy jest obecnie Strategia Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice przyjęta w 2001 roku. W 2008 roku przeprowadzono jej ostatnią aktualizację, w wyniku której powstał Plan Operacyjny na lata 2008-2015, będący uszczegółowieniem strategii we wskazanym przedziale czasowym. Omówienie tych dokumentów znajduje się na stronie UM.

Konieczność aktualizacji strategii rozwoju wynika z istotnych zmian, jakie zaszły w Czechowicach-Dziedzicach i w ich otoczeniu w ciągu ostatnich lat oraz wyzwań, które niesie ze sobą przyszłość z uwzględnieniem założeń kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Aktualizując strategię rozwoju gmina chce od początku działać zgodnie z założeniem jak najszerszego udziału społeczności Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty i Zabrzega w jej współtworzeniu. Dlatego czeka na opinie na temat istotnych problemów rozwojowych, oczekiwanych przez mieszkańców działań, jakie należałoby podjąć, aby problemy te rozwiązywać.

Warto wykorzystać tę okazję na podzielenie się swoimi przemyśleniami, a nawet marzeniami dotyczącymi wizji Czechowic-Dziedzic w przyszłości. Na tym etapie nie ma żadnych ograniczeń, ale też oczywiście nie można zagwarantować, że uda się spełnić wszystkie oczekiwania. Zostaną one przeanalizowane i wzięte pod uwagę w pracach nad aktualizacją kierunków rozwoju gminy.

Swoje uwagi można kierować pocztą elektroniczną na adres: strategia@um.czechowice-dziedzice.pl lub telefonicznie pod nr 32/214 71 68 w terminie do 22 maja. Urząd Miejski prosi o pozostawienie danych na wypadek potrzeby zwrotnego kontaktu, ponieważ autorzy najciekawszych wypowiedzi zostaną zaproszeni do dalszej współpracy, m.in. na spotkania warsztatowe, podczas których - przy pomocy ekspertów - będą starać się kompleksowo przeanalizować problemy rozwojowe Czechowic-Dziedzic, zweryfikować cele rozwoju Gminy i określić kierunki działania w perspektywie lat 2014-2020.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.