czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 15 lipca 2013
  • wyświetleń: 3560

Przebudowa wałów na Iłownicy

5 lipca w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy wałów na rzece Iłownicy. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Marian Błachut.

burmistrz, iława
Uczestnicy spotkania na miejscu oceniali stan rzeki i mostów


Niektórzy mieszkańcy Czechowic-Dziedzic mają nadal w pamięci powódź z 2010 roku, kiedy wylały dwie główne rzeki: Iłownica i Wisła i stracili dorobek całego życia. Aby zminimalizować ryzyko podobnych wypadków, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach przeprowadził regulację Iłownicy płynącej m.in. przez sołectwa Bronów i Ligota poprzez przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków wałów przeciwpowodziowych. Niestety, przebudowa wałów rzeki Iłownicy wywołuje spore obawy co do ich obecnej wysokości i pojemności.

Podczas spotkania Członek Zarządu Województwa Śląskiego - Stanisław Dąbrowa przedstawił wyniki zleconej ekspertyzy w zakresie prawidłowości przebudowy wałów rzeki Iłownicy. Opinia ta potwierdza obawy władz samorządowych gminy i powiatu oraz mieszkańców Sołectwa Bronów i Ligota. Przebudowa tych wałów, w dużej mierze polegająca na obniżeniu rzędnych ich wysokości, nie zapewni oczekiwanego i wymaganego poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Przyjęto IV kategorię dla budowy tych wałów. Wydarzenia dotyczące powodzi w 2010 roku potwierdzają, że ta kategoria jest niewystarczająca. Nadrzeczne tereny Gminy Czechowice-Dziedzice posiadają znaczącą zabudowę mieszkaniową i wymagają podniesienia wałów do kategorii II .

- Takie działanie wymaga opracowania nowej dokumentacji projektowej, ale na to potrzeba nowych środków finansowych i czasu. Tymczasem budowa musi zakończyć się w wymaganym i założonym wcześniej terminie, aby móc rozliczyć dotację na to zadanie - mówił na spotkaniu Członek Zarządu Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa. Obiecał też, że poziom wysokości tych wałów nie powinien być niższy niż ten sprzed rozpoczęcia prac, czego domagali się przedstawiciele społeczni - A. Kobiela i B. Kopeć.

Kierownik Zespołu ds. nadzoru nad Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Ewa Owczarek-Nowak poinformowała o potrzebie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla tego terenu, uwzględniającego nowy bilans wód dla zlewni tego obszaru. Zaproponowała też poszukiwanie terenów pod tzw. "suche poldery zalewowe" w rejonie rzeki Iłownicy na terenie Ligoty i Bronowa.

Stanisław Dąbrowa stwierdził, że mosty na rzece Iłownicy mają złą konstrukcję. Ich przęsła są zanurzone w koronie międzywala i obniżają przepustowość rzeki, stwarzając duże zagrożenie dla samej konstrukcji mostu, a także dla pobliskiego terenu, grożąc zalaniem spiętrzoną wodą. Według jego opinii największy problem stanowi konstrukcja mostu w Bronowie na ul. Kunza.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut zadeklarował wolę współpracy w zakresie poszukiwań najlepszych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców. Obiecał pomoc w poszukiwaniu terenów pod ewentualne poldery zalewowe, a także zadeklarował gotowość nieodpłatnego przekazania ziemi z wykopów kanalizacyjnych dla podniesienia korony wałów.

BM / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.