czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 20 lipca 2013
  • 21 lipca 2013
  • wyświetleń: 5702

Ulgi dla rodzin wielodzietnych

O połowę mniej za wyjście na basen, kąpielisko i lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapłacą ci, którzy mieszkają na terenie czechowickiej gminy i mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. O połowę mniej zapłacą również za przejazd autobusami Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.

Władze miejskie od 1 października wprowadzają na terenie naszej gminy dokument Karta Rodziny 3+. Chcą w ten sposób wspierać i promować model rodziny wielodzietnej. Może to być również zachętą dla czechowiczan do posiadania więcej niż dwójki dzieci.

Karta wydawana będzie dla rodziców lub opiekunów prawnych mająca na utrzymaniu troje lub więcej dzieci do 18. roku życia lub do ukończenia 24 lat pod warunkiem dalszej edukacji. W przypadku, gdy w rodzinie wielodzietnej jest dziecko niepełnosprawne - bez względu na wiek dziecka, niezależnie od faktu kontynuowania nauki.

Karta Rodziny będzie wydawana na okres jednego roku.

Kolejne zniżki jakie czekają na starcie programu Karta Rodziny 3+ to upust 25% na zabiegi odnowy biologicznej MOSiR. Taka sama wysokość ulgi będzie obowiązywać na bilety wstępu imprez własnych Miejskiego Domu Kultury (spektakle teatralne, koncerty). W kinie "Świt" na rodziny korzystające z Karty czeka 20% zniżki na bilety - tyle samo ulgi obowiązuje na zajęcia organizowane przez MDK.

Wniosek o wydanie karty będzie można uzyskać w Urzędzie Miejski, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronach internetowych obu instytucji.

Imienna Karta wydawana jest bezpłatnie. Otrzymuje ją każdy członek rodziny. Ważna będzie tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej. Dzieci nie posiadające jeszcze własnego dokumentu tożsamości mogą korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna prawnego łącznie z jego Kartą oraz w jego obecności.

Duplikat Karty, w przypadku zagubienia, kosztować będzie 20 zł.

Karta to kolejny forma promowania rodzin wielodzietnych. W ubiegłym roku wprowadzono zniżki w przedszkolach dla rodzin posiadających w placówce dwoje lub więcej dzieci.

nan / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.