czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 23 lipca 2013
  • wyświetleń: 3682

Miasto docenione w rankingu

Gmina Czechowice-Dziedzice zajęła III miejsce w ogólnopolskim rankingu wykorzystania funduszy unijnych wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich i uplasowała się najwyżej spośród gmin śląskich

Osobne klasyfikacje obejmowały miasta na prawach powiatu (duże miasta) i gminy wiejskie. Ranking został sporządzony na podstawie danych z 2012 r. i uwzględniał wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Ranking został opublikowany w Rzeczpospolitej w dniu 18 lipca 2013 r.

W rankingu uwzględniono środki pochodzące z programów krajowych Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna i regionalnych programów operacyjnych. Poza tymi źródłami Gmina Czechowice-Dziedzice pozyskała w 2012 r. środki z innych programów, jak Programy Operacyjne Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska oraz Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich". Te programy nie zostały jednak uwzględnione przez autorów rankingu.

Miasto docenione w rankingu · fot. UM Czechowice-Dziedzice


W komentarzu do rankingu ekspert Business Centre Club Jerzy Kwieciński (były wiceminister rozwoju regionalnego) stwierdził: "Samorządowcy, dbając o swój teren, inwestują pieniądze z lokalnych budżetów i zdobywają środki, głównie unijne, z zewnątrz. Chcą zapewnić jak najwyższy poziom życia w swojej gminie, w tym poziom usług publicznych. Dbają również o rozwój gospodarki. Ci, którzy robią to najlepiej, zostają liderami rankingu obejmującego wykorzystanie funduszy UE."

Burmistrz Marian Błachut odebrał dyplom z rąk Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego, Jerzego Buzka, b. premiera i b. Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Bogusława Chraboty, redaktora naczelnego Rzeczpospolitej.

ab / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.