czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 26 sierpnia 2013
  • wyświetleń: 5839

Budowa kanalizacji: kładą asfalt

Wykonawcy kanalizacji przystępują do odtwarzania poszczególnych odcinków ulic rozkopanych podczas budowy kanalizacji.

Reklama

Remont Waryńskiego
Na ulicy Waryńskiego trwają prace odtworzeniowe po robotach kanalizacyjnych · fot. SK


Asfalt Konopnicka
Asfalt kładziony jest na Konopnickiej · fot. SK


W przypadku dróg asfaltowych roboty odtworzeniowe prowadzone są dwuetapowo. Pierwszym etapem jest położenie warstwy wiążącej asfaltu w miejscach, gdzie usunięto nawierzchnię asfaltową w związku z koniecznością wykonywania prac montażowych kanalizacji. Następnie zgodnie z decyzjami wydanymi przez zarządców dróg, następuje finalne położenie nowej nawierzchni asfaltowej poprzedzone frezowaniem starej powierzchni drogi najczęściej w pasie jezdnym lub na całej jej szerokości. Warunkiem niezbędnym dla możliwości przystąpienia przez wykonawcę do tego etapu robót jest uzyskanie pozytywnego odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej. W przypadku, gdy podczas odbioru technicznego stwierdza się niezgodności, uchybienia, względnie usterki wszystkie te uwagi przekazywane są wykonawcy z wezwaniem do ich niezwłocznego usunięcia. Wykonawca po dokonaniu stosownych korekt, poprawek i uzupełnień ponownie zgłasza gotowość do odbioru. Po raz kolejny zbiera się komisja odbiorowa, która potwierdza usunięcie wcześniej zgłaszanych problemów co daje tzw. "zielone światło" dla wykonania końcowego asfaltowania danego odcinka drogi.

- Niepokój wielu mieszkańców naszego miasta budzi pogorszony stan dróg wynikający z prac związanych z budową kanalizacji. Na stronach internetowych PIM Sp. z o.o. informujemy na bieżąco o wszystkich utrudnieniach w ruchu. Tempo prac odtworzeniowych dróg wynikające z wyżej opisanych uwarunkowań powoduje, że w stosunkowo długim okresie realizacyjnym drogi mają obniżony standard jakości. Obecnie wykonawcy robót w centrum miasta i w sołectwie Zabrzeg sukcesywnie realizują odtwarzanie nawierzchni dróg poprzez nakładanie warstwy wiążącej asfaltu, a wkrótce warstwy ścieralnej (ostateczna warstwa) - mówi kierownik Jednostki Realizującej Projekt PIM Spółka zo.o Małgorzata Pławecka.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem robót odtworzeniowych w najbliższym okresie przewiduje się wykonanie warstwy ścieralnej asfaltu w centrum miasta tj. do początku września br. na ulicach Targowej i Konopnickiej, a do końca września br. w ulicach: Cmentarnej, Łagodnej, Dolnej, Górniczej, Jeżynowej, Malinowej, Wiejskiej, Głowackiego, Klasztornej, Puszkina, Ogrodowej i Barabasza.

- Wykonawca sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta deklaruje, że jeszcze we wrześniu br. zostanie położona warstwa wiążąca w ul. Chłopskiej, natomiast w październiku br. w ul. Pasieki, Kanarków oraz Kruczej. Po pozytywnych odbiorach warstwa ścieralna winna być położona na wszystkich tych ulicach najpóźniej do końca listopada br., jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne - dodaje Małgorzata Pławecka.

W przypadku sołectwa Zabrzeg kontynuowane są prace związane z nakładaniem warstwy wiążącej asfaltu i planuje się , że w miesiącu wrześniu br. ukończone zostaną w ulicach: Brzoskwiniowej, Świerklocz, Broniewskiego, Śliwkowej, Korfantego. Zakończenie odbiorów technicznych w tych ulicach planowane jest do końca października br., natomiast położenie warstwy ścieralnej będzie uzależnione od warunków atmosferycznych w kolejnych miesiącach.

W obszarze robót firmy HYDROMEL w Ligocie zgodnie z harmonogramem odtworzeń planowane jest położenie warstwy wiążącej do końca sierpnia br. w ulicach Sokoły i Rybackiej, w miesiącach wrzesień - październik br. w ulicach Burzej, Tartacznej, Rębisko. Natomiast położenie warstwy ścieralnej w tych ulicach ma zakończyć się do końca września br.

KW / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.