Wiadomości

  • 30 września 2013
  • wyświetleń: 10357

Nowości ws. remontu dworca

Spółka PKP Linie Kolejowe ogłosiła, że zakończył się kolejny etap przygotowania modernizacji stacji kolejowych. Wśród obiektów, które w najbliższych latach czeka remont, znalazł się również dworzec w Czechowicach-Dziedzicach.

dworzec kolejowy
Coraz bliżej remontu dworca · fot. czecho.pl


Zakończył się kolejny etap przygotowania modernizacji stacji kolejowych: Czechowice-Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń. Polskie Linie Kolejowe wybrały jej najkorzystniejszy wariant w ramach dokumentacji przedprojektowej. Stacje na ważnej międzynarodowej linii E65/CE65 z Katowic do Zwardonia zmienią wygląd i poprawią standard obsługi podróżnych.

Ustalono już przyszłe prace modernizacyjne dla stacji Czechowice-Dziedzice. Obejmować one będą infrastrukturę kolejową: tory, sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, perony z wiatami oraz budowę przejść podziemnych dla pieszych. Tunele wyposażone będą w windy i pochylnie, dostosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

W Czechowicach-Dziedzicach przejścia połączą ul. Hutniczą z ul. Kolejową. To zapewni bezpieczne dojście do nowych peronów i budynków stacyjnych. Powstaną też dodatkowe parkingi, które znacznie usprawnią komunikację i obsługę stacji.

Proces przygotowania dokumentacji rozpoczął się w sierpniu 2012 roku. Przeprowadzono inwentaryzację i ocenę stanu infrastruktury, a następnie sporządzono warianty modernizacyjne przedsięwzięcia. Po wnikliwej analizie technicznej, marketingowej i oddziaływania na środowisko wybrano najlepszy wariant.

Prace prowadzone są w ramach projektu POIiŚ 7.1 - 2.2 "Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa dla "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice-Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem jest wykonanie prac studialnych i przygotowawczych (przedprojektowych) koniecznych do podjęcia modernizacji stacji kolejowych: Czechowice-Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń. Zgromadzona dokumentacja pozwoli planowanie działań inwestycyjnych przewidywanych na 2018 r.

ab / czecho.pl

źródło: Polskie Linie Kolejowe S.A.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.