czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 6 października 2013
  • 12 października 2013
  • wyświetleń: 1999

Stypendium dla uzdolnionych

Do 15 października można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Kryteria przyznania stypendium oraz wymagane dokumenty

Dotacja może zostać przyznana wybitnie uzdolnionym uczniom od trzeciej klasy gimnazjum oraz studentom do 25 roku życia. Stypendium można otrzymać w dziedzinie kultury i sztuki, kultury fizycznej, a także oświaty i nauki.

Wnioski opiniowane będą przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, która każdorazowo indywidualnie ocenia wybitne uzdolnienia i osiągnięcia w rozpatrywanej dziedzinie, biorąc pod uwagę kryteria przyznawania stypendiów określone w regulaminie. Z kolei decyzję w sprawie przyznania i wysokości stypendium podejmuje Rada Miejska.

Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego i może być wstrzymane lub może nastąpić jego utrata w razie niewypełnienia warunków określonych w umowie.

Szczegóły dotyczące kryteriów oraz wymaganych dokumentów można znaleźć po prawej stronie artykułu.

BM / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.