czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 30 października 2013
  • wyświetleń: 19577

PKM pisze ws. byłego pracownika

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wydało oświadczenie w sprawie swojego byłego pracownika. Publikujemy pełną treść oświadczenia PKM-u.

W związku z umieszczeniem na Państwa portalu apelu o pomoc naszego byłego pracownika, oświadczamy, co następuje:

Pracownik był zatrudniony w naszym przedsiębiorstwie od czerwca 2013 roku na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30 listopada br. Stosunek pracy został rozwiązany na podstawie porozumienia stron. W trakcie zatrudnienia pracownik był trzykrotnie ukarany karami porządkowymi - karami nagany z tytułu m.in nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad BHP. Dodatkowo z winy pracownika czterokrotnie zostały uszkodzone autobusy będące mieniem przedsiębiorstwa. Rozwiązanie umowy o pracę było spowodowane troską o życie i zdrowie pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego jak i mienie gminne.

Oświadczamy, iż pracownik na podstawie zawartej ugody zobowiązał się do naprawienia niewielkiej części wyrządzonych szkód, gdyż pracodawca uwzględnił wszystkie okoliczności sprawy, w tym sytuację pracownika i zasady współżycia społecznego. Pozostała wartość szkody zostanie pokryta przez pracodawcę i zakład ubezpieczeń.

Nieprawdziwe są informacje, że mienie przedsiębiorstwa nie było ubezpieczone. Z powodu wyrządzenia szkody z winy pracownika część kosztów likwidacji szkód ponosi pracodawca zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia. Złożenie powyższego oświadczenia jest konieczne w celu ochrony dobrego imienia PKM, który jest samorządowym zakładem budżetowym.

Dyrektor PKM,
Jan Matl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.