czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 21 listopada 2013
  • wyświetleń: 5600

Obiekty sportowe pod lupą

O rzeczywistym stanie obiektów sportowych, pieniądzach przeznaczanych na kluby, a także o kwalifikacjach trenerów oraz instruktorów możemy dowiedzieć się z najnowszego raportu czechowickich badaczy. Okazuje się, że w znacznej mierze korzystamy z nie swoich obiektów, a nawet zdarza się, że wyjeżdżamy poza miasto, by uprawiać dyscyplinę, w której jesteśmy dobrzy.

Reklama

Zdaniem ankietowanych dyrektorów czechowickich szkół obiekty sportowe, znajdujące się na terenie placówek, umożliwiają prowadzenie programowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, a także pozaszkolnych form aktywności fizycznej mieszkańców. Zaś główne potrzeby inwestycyjne dotyczą zewnętrznych boisk wielofunkcyjnych. Brakuje m.in.: trawiastych boisk do gry w piłkę nożną oraz pola do gry w siatkówkę.

Ankietowani wymienili także główne bariery ograniczające aktywność w zakresie sportu i rekreacji. Największa liczba osób wskazała na brak ścieżek rowerowych w gminie, a także złe ich oznakowanie. Na drugim miejscu uplasowała się potrzeba organizacji większej ilości imprez o charakterze sportowym. Tu sugestie dotyczyły większej liczby wydarzeń o charakterze rodzinnym. Ponadto mieszkańcy zwrócili uwagę na małą ilość placów zabaw, pływalni, a także wysokie ceny biletów wstępu na obiekty sportowe.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż blisko tysięczna grupa mieszkańców gminy i okolic korzysta z oferty klubów sportowych. Kluby dysponują własnym sprzętem sportowym, ale korzystają wyłącznie z obcych obiektów, przede wszystkim MOSiR i placówek szkolnych. Głównym źródłem finansowania działalności klubów są dotacje do zadań zleconych przez gminę Czechowice-Dziedzice. Niestety, budżety klubów w większości nie zaspokajają aktualnych potrzeb i planów rozwojowych. Mieszkańcy zwrócili uwagę, iż w wielu przypadkach wyjeżdżają do pobliskich miejscowości, by tam uprawiać sport w lepszych warunkach, niż te, które oferują Czechowice-Dziedzice.

Z kolei trenerzy i instruktorzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia szkolenia w wielu dyscyplinach sportu. Zdecydowana większość z nich mieszka na terenie gminy i jednocześnie pracuje w szkole, co wzmacnia relacje z młodzieżą, ułatwia pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz umożliwia lepszy kontakt z opiekunami prawnymi podopiecznych.

BM / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.