Praca Czechowice-Dziedzice Praca Czechowice-Dziedzice

czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 22 stycznia 2014
  • wyświetleń: 2007

Akcja zima na naszych ulicach

W tym sezonie na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy przeznaczono 1 mln 250 tys. zł, w tym 750 tys. zł na utrzymanie dróg gminnych oraz w ramach zawartego porozumienia kwotę 500  tys. zł na drogi powiatowe.

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych określił Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej, natomiast na pozostałych drogach Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami Urzędu Miejskiego.

W 2012 r. odbył się przetarg, a wyłonione firmy będą zajmować się odśnieżaniem naszych ulic w tym oraz następnym sezonie zimowym. Gmina została podzielona na 5 stref. Dla każdej wybrana jest inna firma:
- w strefie I, obejmującej rejon Północ-Centrum, zadanie realizuje Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny "KOM-GAZ" Sp. z o.o.
- w strefie II, obejmującej rejon Południe, zadanie realizuje Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "BETONIT".
- w strefie III, obejmującej rejon Czechowice Górne, Dolne oraz część Ligoty : ul.  Bory, ul. Koło, ul. Rybacka, ul. Sokoły, zadanie realizuje Kółko Rolnicze w  Czechowicach-Dziedzicach.
- w strefie IV, obejmującej rejon Zabrzeg, Ligota Miliardowice oraz Ligota od ul.  Czechowickiej, zadanie realizuje EUROVIA POLSKA S.A.- Oddział Śląsk Południe.
- w strefie V, obejmującej rejon Bronowa i części Ligoty, zadanie realizuje Firma "GLOS".

Nad sprawnym przebiegiem "Akcji Zima" czuwa powołany przez burmistrza Mariana Błachuta Zespół Koordynacyjny Akcji Zimowej. Przewodniczący lub jego zastępca wydaje bezpośrednio dyspozycję o rozpoczęciu akcji na naszych drogach.

Poszczególni wykonawcy zobowiązani są do patrolowania dróg i przekazywania informacji do osoby odpowiedzialnej za zimowe utrzymanie. Bez potwierdzenia zasadności wyjazdu nie mogą samodzielnie decydować o wyjeździe na drogi.

Przypominamy, że obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości - za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek ten spoczywa także na współwłaścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych oraz jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotach władających nieruchomością. Za jego niewypełnienie grozi mandat karny.

nan / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.