czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 23 stycznia 2014
  • wyświetleń: 6720

Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Trwa budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Po jej zakończeniu, do oczyszczalni ścieków trafiać będzie o około tysiąc metrów sześciennych więcej ścieków na dobę niż dotychczas. W związku z tym ruszyła modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach.

Inwestycja prowadzona w ramach Kontraktu VIII jest częścią Programu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice". Przewidywana przepustowość oczyszczalni wzrośnie z obecnych 39.000 RLM, do około 53.950 RLM po zakończeniu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni. W związku z tym, że oczyszczalnia będzie musiała przyjąć zwiększoną ilość ścieków, konieczne jest wybudowanie nowych obiektów na jej terenie.

Modernizacja oczyszczalni prowadzona jest na zasadzie "zaprojektuj i wybuduj", co oznacza , że zakres robót wykonawcy obejmuje zarówno zaprojektowanie jak i wybudowanie nowych oraz modernizację (przebudowę i rozbudowę) lub remont istniejących obiektów oczyszczalni.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Na podstawie dokumentacji projektowej firma Instal Kraków S.A. 18 października ubiegłego roku uzyskała decyzję - pozwolenie na budowę. W ramach rozbudowy oczyszczalni powstaną takie nowe obiekty jak: budynek krat, piaskowniki, osadniki wstępne, fermenter, zagęszczacz osadu, pompownia osadu, komora predenitryfikacji, komora defosfatacji, pompownia przewałowa, wydzielona komora fermentacyjna, zbiornik osadu przefermentowanego, zbiornik biogazu, pochodnia biogazu, odsiarczalnia, magazyn osadów, biofiltry, stacja PIX i budynek techniczny.

Obiekty istniejące i przebudowywane to: komory denitryfikacji, komory nitryfikacji, osadniki wtórne, stacja dmuchaw, stacja odwadniania osadu, zbiornik osadu do odwodnienia, zbiornik buforowy odcieków, stacja zlewcza ze zbiornikiem ścieków dowożonych oraz rozdzielnie elektryczne i stacja trafo.

W tej chwili wykonawca rozpoczął prace na obiektach oczyszczalni takich jak: piaskowniki, osadniki wstępne, komora defosfatacji, denitryfikacji, predenitryfikacjji i nitryfikacji, osadniki wtórne, komora rozdziału ścieków, fermenter z pompownią, zagęszczacze grawitacyjne, stacja dmuchaw, budynek techniczny (część socjalna), wydzielona komora fermentacji, zbiornik osadu odwodnienia, zbiornik buforowy odcieków, zbiornik ścieków dowożonych, magazyn osadów i magazyn piasku i skratek.

Przy sprzyjającej aurze, planowane jest rozpoczęcie kolejnych prac według planowanego harmonogramu:
- w styczniu na obiektach: komora dopływowa, stacja krat i pompownia ścieków, pompownia osadu wstępnego, pompownia osadu surowego, wstępnego i LKT, zbiornik zagęszczonych i dowożonych z pompownią, stacja odwadniania osadów;
- w lutym na obiektach: pompownia przewałowa, wylot ścieków oczyszczonych, zbiornik osadu przefermentowanego, zbiornik biogazu , pochodnia biogazu, odsiarczalnia gazu, waga samochodowa, biofiltry, zbiornik wody technologicznej, budynek obsługi;
- w marcu na obiektach: komora denitryfikacji D1 i stacja dozowania PIX.

Obecnie wybudowano łącznie 84,5 km sieci kanalizacyjnej, to jest około 70 procent planowanej długości nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu inwestycji "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice", gmina będzie posiadaczem nowoczesnej sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwi podniesienie poziomu życia mieszkańców, ale również spełnienie wysokich standardów ochrony środowiska. Ukończenie prac budowlanych planowane jest na sierpień 2014, zaś rozliczenie Projektu przewidziane jest na koniec bieżącego roku.

Zakłada się, że w wyniku realizacji Projektu, wskaźnik skanalizowania na terenie Czechowic-Dziedzic wzrośnie do 98 procent w 2015 roku. Ponad 11 tysięcy mieszkańców Czechowic-Dziedzic uzyska dostęp do nowej, zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W ramach Projektu, na terenie sołectw Zabrzeg i Ligota, przebudowywana jest sieć wodociągowa o długości około 7,4 km.

aka, ŁP / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.