Praca Czechowice-Dziedzice Praca Czechowice-Dziedzice

czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 28 stycznia 2014
  • wyświetleń: 6850

Budowa kanalizacji trwa

Ponad 11 tysięcy mieszkańców Czechowic-Dziedzic uzyska dostęp do nowej, zbiorczej sieci kanalizacyjnej, która powstaje właśnie na terenie gminy. Realizowany z rozmachem projekt przewiduje budowę około 121 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej oraz 32 przepompowni ścieków. Wartość całkowita inwestycji to 212,5 mln złotych, przy dofinansowaniu unijnym na poziomie 104,8 mln złotych.

Tak ogromna inwestycja, prowadzona na "żywym organizmie" gminy, musi łączyć się z uciążliwościami, dotykającym zarówno mieszkańców Czechowic-Dziedzic, jak i osób, które gminę odwiedzają. Powód jest oczywisty. Otóż znakomita większość nowej kanalizacji budowana jest w pasie ulic i dróg. I właśnie związane z inwestycją utrudnienia komunikacyjne, są największą bolączką inwestora, czyli Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej oraz czechowickiego samorządu.

Choć roboty prowadzone są według opracowanego harmonogramu, a gmina obliguje wykonawców, by uciążliwości dla ruchu samochodów były jak najmniejsze, utrudnień związanych z rozkopanymi, czy wręcz czasowo zamykanymi ulicami, zwyczajnie uniknąć nie sposób. Odtwarzanie poszczególnych ulic, najpierw poprzez nakładki wiążące, a następnie układanie ostatecznej warstwy ścieralnej, odbywa się jednak - w miarę możliwości - na bieżąco.

Budowa kanalizacji. Styczeń 2014 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Obecnie wykonawca sieci kanalizacyjnej w centrum miasta, firma Aqua-System Sp. z o.o., dokonała odtworzeń nawierzchni w postaci warstwy ścieralnej, czyli końcowej asfaltu, na ulicach: Konopnickiej, Górniczej, Barabasza, Puszkina, Targowej, Głowackiego, Zielonej, Klasztornej, Cmentarnej, Łagodnej, Jeżynowej, Malinowej, Agrestowej, Poziomkowej, Karolinki, Wiejskiej i Dolnej. Zgodnie z harmonogramem, finalne odtworzenia nawierzchni asfaltowych na ulicach: Braci Sofków, Kochanowskiego, Hutniczej, Przejściowej, Drzymały i Barlickiego, będą wykonywane w kwietniu bieżącego roku.

PBI "Machnik", wykonawca sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Zabrzeg i części sołectwa Ligota (Miliardowice), dokonał odtworzeń warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej na ulicach: Sikorskiego i Waryńskiego. Warstwa wiążąca asfaltu została natomiast wykonana na ulicach: Leśnej, Łężnej, Nadwiślańskiej, Ochodzkiej, Wieczornej, Łąkowej, Kłosowej, Astrów, Kolistej, Korfantego, Orzechowej, Owocowej, Świerklocz, Śliwkowej, Brzoskwiniowej, Mostowej i Miliardowickiej. W najbliższych tygodniach - o ile pozwoli na to pogoda - zostały przez wykonawcę przewidziane wstępne odtworzenia nawierzchni na ulicach: Broniewksiego, Maciejowickiej, Zakole, Stadionowej, Skowronków i Majowej.

W południowej części miasta wykonawca robót, firma ZRIB - Zygmunt Seweryn, wykonała roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ciągu ulicy Mazańcowickiej oraz Stawowej. Na pozostałych ulicach planowane są odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego wiosną tego roku, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Odtworzenia asfaltowe niektórych odcinków mogą jednak zostać przesunięte w czasie, w związku z koniecznością wykonywania dodatkowo projektowanych nitek, umożliwiających podłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych, nie ujętych w pierwotnym projekcie. Dzięki tym pracom dodatkowym, możliwość podłączenia do kanalizacji zyska około 225 budynków.

Zniecierpliwieni jazdą po rozkopanych w związku z budową kanalizacji ulicach kierowcy niejednokrotnie pytają, dlaczego nowy asfalt nie pojawia się tam od razu, po zakończeniu robót ziemnych. Przypominamy, że warunkiem niezbędnym do wykonywania prac odtworzeniowych jest uzyskanie pozytywnego odbioru technicznego danego odcinka kanalizacji.

Utrzymanie odpowiednich spadków kanalizacji, zwłaszcza w trudnym terenie, nie jest rzeczą łatwą. Bywa, że wykonawcy muszą dokonać poprawek. Kontrole i testy nowych odcinków kanalizacji przeprowadzane są więc bardzo skrupulatnie. Chodzi o to, aby nowy asfalt pojawiał się dopiero wówczas, gdy mamy pewność, że wszystko działa jak należy. Sprawdzenie niektórych odcinków możliwe jest zaś dopiero po wybudowaniu sąsiednich.

Obecnie wybudowano łącznie 84,5 km sieci kanalizacyjnej, to jest około 70 procent planowanej długości nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu inwestycji gmina będzie posiadaczem nowoczesnej sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwi podniesienie poziomu życia mieszkańców, ale również spełnienie wysokich standardów ochrony środowiska. Ukończenie prac budowlanych planowane jest na sierpień 2014 roku, zaś rozliczenie Projektu przewidziane jest na koniec bieżącego roku.

"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" to Projekt realizowany jest na terenie aglomeracji Czechowice-Dziedzice, która obejmuje obszary gmin Czechowice-Dziedzice i Goczałkowice Zdrój, których istniejące i budowane sieci kanalizacyjne zakończone są oczyszczalnią ścieków w Czechowicach-Dziedzicach. Zakłada się, że w wyniku realizacji Projektu wskaźnik skanalizowania aglomeracji wzrośnie do 98 procent w 2015 roku.

ŁP / czecho.pl, źródło: www.um.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.