czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 26 lutego 2014
  • 3 marca 2014
  • wyświetleń: 5345

Oczekują przebudowy wałów

Radni z naszego miasta zwrócili się z apelem do marszałka województwa śląskiego. Chodzi o podjęcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu rzeki Iłownicy.

Czechowiccy rajcy domagają się jak najszybszego przystąpienia do projektowania, a następnie przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Iłownicy.

Iłownica, rzeka
Iłownica - jej źródła znajdują się na północno - wschodnich stokach wzgórza Bucze na Pogórzu Śląskim. Uchodzi do Wisły w okolicy oczyszczalni ścieków w północno-zachodniej części miasta. Powierzchnia dorzecza wynosi 201,1 km kwadr. · fot. SK


- Występujące coraz częściej gwałtowne zjawiska pogodowe, w tym intensywne opady deszczu powodują szybki spływ wody z rzek górskich, które rozlewają się na pierwszym nizinnym obszarze, czyli na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Bezpieczny odbiór dużych ilości wody na terenie gminy wymaga zwiększenia rezerwy powodziowej w zlewni rzeki Iłownicy, co wiąże się z koniecznością przebudowy wałów przeciwpowodziowych - apelują radni

Obecnie Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - jak czytamy w uchwale - realizuje zadanie "Regulacja cieku Iłownica wraz z nadbudową istniejących i budową nowych wałów przeciwpowodziowych w km 5+095 - 8+702 w Zabrzegu, Ligocie i Bronowie".

Iłownica, rzeka
fot. SK


Realizowana inwestycja nie uwzględnia jednak zagrożeń powodziowych gminy, ponieważ opiera się na projekcie wykonanym w 2006 roku, który przewiduje budowę wałów przeciwpowodziowych IV kategorii, służących do ochrony gruntów rolnych. Rozwój budownictwa mieszkaniowego w rejonie sołectw Ligoty, Bronowa i Zabrzega spowodował zmianę charakteru zabudowy tego terenu, co powoduje konieczność wybudowania wałów przeciwpowodziowych wyższej kategorii, z uwzględnieniem powyższych uwarunkowań.

Realizowana inwestycja na terenie gminy doprowadziła do zawężenia szerokości międzywala rzeki Iłownicy z ok. 25 - 27 metrów do 22 metrów oraz do zmniejszenia pojemności tej rzeki. Spowodowało to zwiększenie zagrożenia powodziowego w dorzeczu rzeki Iłownicy i może doprowadzić do kolejnego zalania terenu gminy, zwłaszcza sołectw Ligoty, Bronowa i Zabrzega.

Uwarunkowania terenowe umożliwiają przesunięcie wałów przeciwpowodziowych ww. rzeki, co zwiększyłoby ilość wody przyjmowanej w czasie gwałtownych opadów deszczu, a tym samym wpłynęłoby na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców gminy.

Apel przekazano również parlamentarzystom oraz ministrowi środowiska.

nan / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.