czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 3 czerwca 2014
  • wyświetleń: 2562

O trudnych zachowaniach dzieci

W bielskim Starostwie Powiatowym 30 maja miała miejsce konferencja organizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Czechowicach - Dziedzicach pn. "Zachowania trudne dzieci i młodzieży". Konferencję otworzyła w imieniu władz samorządowych Członek Zarządu Powiatu Renata Franasik.

W tematykę licznie zgromadzonych uczestników wprowadziła psychiatra Małgorzata Janas, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego oraz Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która w interesujący sposób informowała o patologicznych zachowaniach młodych ludzi w wieku dojrzewania, o przypadkach opozycyjno - buntowniczych zaburzeń zachowania, o autyzmie i ADHD. M.Janas - Kozik zwróciła uwagę na fakt, że zaburzenia nie występują indywidualnie, wiele z nich nie mija z wiekiem, a wręcz odwrotnie się utrwala, dlatego tak trudno jest postawić właściwą diagnozę kliniczną i terapeutyczną.

Konferencja: O trudnych zachowaniach dzieci i młodzieży - 30.05.2014 · fot. Alina Macher / Powiat


Natomiast o modyfikacji zachowań trudnych prezentację przedstawiła pedagog i psychoterapeuta Katarzyna Patyk. Agresja wśród młodzieży i dzieci jest dzisiaj zjawiskiem występującym coraz powszechniej i to zarówno na terenie placówek oświatowych, jak i w środowisku rodzinnym czy rówieśniczym. W koncepcji behawioralnej ujmuje się zachowanie agresywne jako efekt uczenia się człowieka opartego na prawach warunkowania klasycznego i sprawczego. Celem tej terapii jest zwiększenie ilości zachowań, które są deficytowe, redukowanie zachowań niepożądanych i utrzymywanie efektów terapii. Stąd też należy dziecku pomóc w rozpoznaniu negatywnych myśli i przekonań oraz zaobserwowaniu ich zgubnego wpływu na emocje, następnie tak przeformułować przekonania, aby w ich następstwie pojawiły się zdrowsze emocje, a dziecko nie zachowywało się w bolesny dla siebie i innych sposób - podkreśliła K.Patyk.

O praktyce terapeutycznej mówiła psychoterapeuta Beata Birnbach, która wskazywała na duży problem samookaleczeń, zaburzeń depresyjnych, wyolbrzymianie swoich porażek, a minimalizowanie sukcesów wśród nastolatków oraz na problem zaburzeń odżywiania, zwłaszcza wśród dziewcząt.

Podinspektor Mariusz Kuliński z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej podzielił się z uczestnikami spotkania swymi doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą, zwracał uwagę na ich zachowania w aspekcie przepisów prawa.

Na konferencji poruszono również problem konsekwencji nauczania indywidualnego u uczniów z trudnościami w zachowaniu. Głos zabierali przedstawiciel Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, a także Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach - Dziedzicach.

Przypominamy, że celem działania czechowickiej poradni jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, a także udzielanie im i ich rodzinom lub opiekunom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rewalidacyjnej i terapeutycznej. Korzystanie z pomocy specjalistów czechowickiej poradni jest bezpłatne i dobrowolne, a wizyty nie wymagają skierowań.

Alina Macher, źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.