czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 30 czerwca 2014
  • wyświetleń: 1795

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

26 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej miała miejsce 53 sesja Rady Powiatu Bielskiego, podczas której radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2013.

sesja, rada powiatu bielskiego, powiat bielski
Sesja Rady Powiatu - 26.06.2014 · fot. J.Jesionka / Powiat


Po jej otwarciu i stwierdzenie prawomocności sesji przez przewodniczącego Rady Romana Migdała, przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, starosta bielski Andrzej Płonka przekazał radnym informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Powiatu.

Część tematyczną sesji poświęcono aktualnym problemom w dziedzinie ochrony środowiska w powiecie bielskim. Rozpoczął ją przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Jan Borowski. Wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę dla zdrowia człowieka i dla środowiska naturalnego pożytecznych mikroorganzimow, tzw. probioemów.

Andrzej Grzyb dyrektor oddziału w Bielsku - Białej Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zwrócił uwagę na istotne znaczenie dla poprawy środowiska naturalnego biologizacji rolnictwa i wykorzystaniu energii odnawialnej, a także podkreślił, że ODR będzie organizował konferencje warsztatami i seminaria dotyczące wykorzystania nowych środków unijnych, o jakie będzie można ubiegać się z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Natomiast Stefan Haczek przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej i zarazem właściciel gospodarstwa ekologicznego w swoim wystąpieniu m.in. poinformował o akcji Śląskiej Izby Rolniczej dotyczącej dofinansowania użytkowania gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Akcję tę w kraju prowadzi jedynie Śląska Izba Rolnicza.

O stanie środowiska - gleby, wód powierzchownych i powietrza w powiecie bielskim mówił Sebastian Słupczyński przedstawiciel Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku - Białej. Dyskutowano także o pomiarach hałasu, głównie związanego z natężeniem ruchu drogowego i badaniach pola magnetycznego w dwóch punktach - Jaworzu i Wilamowicach.

Część sesji dotyczącą udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium rozpoczął starosta bielski Andrzej Płonka, który w sowim wystąpieniu szczegółowo analizował wydatki i dochody budżetu, podkreślił znaczenie inwestycji, głównie dotyczących przebudowy dróg i obiektów mostowych, mówił również o efektywnym wykorzystaniu funduszy europejskich.

W następnej kolejności przewodniczący Rady Powiatu Roman Migdał przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok ubiegły Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Alina Świeży - Sobel przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej, podobnie przewodniczący wszystkich Komisji stałych Rady Powiatu poinformowali o pozytywnych opiniach członków swoich Komisji w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu. W konsekwencji radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2013 rok.

Zgodnie z procedurami przed podjęciem uchwały dotyczącego udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej za 2013 rok, wniosek Komisji Rewizyjnej w tej sprawie przedstawiła przewodnicząca Komisji Alina Świeży - Sobel. Przewodniczący Rady Powiatu R.Migdał poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku-Białej. Następnie głos zabrali przewodniczący Klubów Radnych. Jerzy Kubik przewodniczący Klubu Radnych "Rodzina, Prawo Wspólnota" zaakcentował bardzo dobre, korzystne wskaźniki finansowe, rolę inwestycji, za którymi kryje się zaangażowanie i ciężka praca konkretnych ludzi, a także prawidłową rzeczową realizację zadań . Ze wszystkich nałożonych ustawowo zadań powiat wywiązuje się dobrze, swoim następcom zostawiamy powiat nie zadłużony, z perspektywami rozwoju - mówi J.Kubik.

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Sławomir Masny w swoim wystąpieniu podkreślił m.in. zauważalną poprawę stanu dróg i infrastruktury drogowej, co korzystnie wpływa na rozwój społeczno - gospodarczy powiatu. Józef Świerczek przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość gratulował Zarządowi prawidłowego wykonania budżetu i podejmowania nowych kierunków działań. Wspomniał o inwestycjach drogowych i działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym wspierania straży pożarnej i policji. Grzegorz Gabor przewodniczący Klubu Radnych PSL również podkreślił prawidłową realizację budżetu oraz znaczny udział środków zewnętrznych w strukturze dochodów.

Po zaprezentowaniu stanowisk Klubów Radnych, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2013.

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Migdał gratulował Zarządowi, Skarbnikowi Powiatu i podległym służbom finansowym, naczelnikom wydziałów i wszystkim pracownikom. To jest praca zespołowa, pracownicy są coraz bardziej efektywni, wszyscy przyczynili się do tego, że absolutorium dla Zarządu zostało przyjęte jednogłośnie - powiedział przewodniczący Rady Roman Migdał.

Obecny na sesji Paweł Mrowiec wiceburmistrz Czechowic - Dziedzic po udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium, zabierając głos mówił o skuteczności działania Zarządu Powiatu oraz życzył dalszych sukcesów i wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań.

Alina Macher, źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.