Wiadomości

  • 3 lipca 2014
  • wyświetleń: 2326

Projekt "Dizajn na pograniczu"

W Pałacu Kotulińskich odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Dizajn na pograniczu. Re-kreacja miast na pograniczu polsko-czeskim".

Dizajn ze sznurka - ulotka
Dizajn na pograniczu - ulotka

Rezultaty prowadzonego od października projektu to "Miejsce spotkań", czyli unikatowa ławka w kształcie miejskich granic dla Czechowic-Dziedzic oraz miasta partnerskiego Orlova i "Dizajn ze sznurka", czyli instalacje umożliwiające wspólną, integrującą rodziny i znajomych, zabawę z haftem krzyżykowym. Jednak głównym efektem programu jest włączenie społeczności obu partnerskich miast w dyskusję nad zagospodarowaniem przestrzeni wokół nich.

Istotnym celem projektu "Dizajn na pograniczu" był właśnie udział społeczności - mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych - w tworzeniu rozwiązań zagospodarowania przestrzeni publicznych, poprzez włączenie ich w proces ich tworzenia. W tym celu obył się cykl warsztatów i paneli dyskusyjnych w Czechowicach-Dziedzicach i Orlovej.

Materiałem wyjściowym dla biorących w nich udział studentów było poznanie potrzeb obu miast i ich społeczności, poprzez przeprowadzenie ankiet, wywiadów i konsultacji z mieszkańcami oraz rozmów z przedstawicielami władz samorządowych. W czasie warsztatów odbyły się spotkania fokusowe z lokalnymi liderami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. Zespół "Dizajn na pograniczu" kładł nacisk na to, by wypracowane w ramach projektu rozwiązania odpowiadały lokalnym potrzebom.

Projekt "Dizajn na pograniczu" - konferencja - 06.2014 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Na konferencji w Pałacu Kotulińskich zaprezentowane zostały efekty pracy polskich i czeskich studentów architektury z Uniwersytetu w Ostrawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut oraz pracujący z grupami studentów profesorowie - Josef Kiszka z Ostrawy i Wiesław Gdowicz z katowickiej ASP - dyskutowali na temat tego, jak płynące z realizacji projektu wnioski wykorzystać dla porządkowania i podnoszenia jakości przestrzeni publicznej w Czechowicach-Dziedzicach i Orlovej.

Rozmówcy byli zgodni co do tego, że do zrobienia jest w tej kwestii wiele, jednak ważnym krokiem naprzód jest już samo zdiagnozowanie problemów i wyznaczenie kierunków zmian.

A symbolem innego, bardziej nowatorskiego i kreatywnego spojrzenia na otaczającą nas przestrzeń jest właśnie "Miejsce spotkań". To, w dużym uproszczeniu, ławka, składająca się z modułów, umożliwiających ułożenie jej w sposób przypominający granice miast partnerskich. Czechowickie "Miejsce spotkań", służące nie tylko do siedzenia, ale integrujące mieszkańców, zostało już zamontowane na terenie Parku przy osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach. Ławka w kształcie granic Gminy Czechowice-Dziedzice, z wygodnym stojakiem na rowery, to na pewno rozwiązanie unikatowe i nietuzinkowe. Czy - jak chcą tego pełni pasji, młodzi architekci - stanie się niebawem miejscem spotkań, rozmów i wymiany poglądów, zależy od nas samych.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.