czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 8 lipca 2014
  • wyświetleń: 4128

Dyplom od Pary Prezydenckiej

Za Program "Rodzina 3+", będący wyrazem troski o dobro rodzin wielodzietnych i wrażliwości na ich potrzeby oraz włączanie się w budowanie dobrego klimatu dla rodzin w Polsce, wyróżniła Gminę Czechowice-Dziedzice Para Prezydencka.

Rodzina 3+, dyplom
Podziękowania dla czechowickiego samorządu, podpisane przez Annę i Bronisława Komorowskich, wysłane przez Kancelarię Prezydenta RP. · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Podziękowania dla czechowickiego samorządu, podpisane przez Annę i Bronisława Komorowskich, wysłane przez Kancelarię Prezydenta RP, wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Konkurs "Dobry Klimat dla Rodziny" o Nagrodę Pary Prezydenckiej, ma na celu docenić i upowszechnić właśnie inicjatywy wspierające polskie rodziny, by stały się inspiracją i wzorem dla innych samorządów. Czechowice-Dziedzice zgłosiły swój udział w konkursie w Kategorii 3 - Rodziny Wielodzietne Wartością dla Wspólnoty Lokalnej.

W kategorii tej zgłaszać można inicjatywy samorządów wspierające rodziny wielodzietne, poprzez m.in.: rozwój oferty mieszkań komunalnych, Karty Dużych Rodzin, pomoc w wyposażeniu dzieci w przybory szkolne, ofertę wypoczynku dla dzieci. W kategorię tą doskonale wpisał się więc program czechowicki Program "Rodzina 3+"

Zwiększenie dostępu członków rodzin do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług, poprzez zastosowanie systemu finansowych ulg, to główne założenia Programu Rodzina 3+, wdrażanego przez Gminę Czechowice-Dziedzice od drugiej połowy ubiegłego roku.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, składających się z rodziców (rodzica), lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. W przypadku, gdy w rodzinie wielodzietnej jest dziecko niepełnosprawne - bez względu na wiek dziecka i niezależnie od faktu kontynuowania nauki.

Członkowie rodzin przystępujących do Programu "Rodzina 3+" otrzymują specjalne karty, umożliwiające im korzystanie z bonifikat. W sumie, w czechowickim Programie "Rodzina 3+" biorą udział już 33 podmioty, oferujące ulgi dla posiadaczy kart. Samych kart wydano jak dotąd 1716.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.