Wiadomości

  • 27 listopada 2014
  • wyświetleń: 2878

Wspierali osoby starsze i samotne

W minioną sobotę, 22 listopada Stowarzyszenie "Razem Łatwiej" z Czechowic-Dziedzic wraz z Grupą Nieformalną "Trójka Inicjatywna" zakończyło realizację projektu pn. "Stop samotności", w ramach którego zorganizowano m.in. cztery wspólne spotkania osób samotnych z wolontariuszami.

W projekcie wzięło udział dziesięciu uczestników (czterech mężczyzn i sześć kobiet) w wieku 55+ oraz pięciu wolontariuszy. Uczestnicy wyłonieni zostali spośród mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice. W ramach projektu zrealizowano trzy spotkania, które odbyły się w pomieszczeniach Świetlicy Profilaktycznej "Zatoka".

11 października - "Spotkanie przy kawie", podczas którego, odbyły się pierwsze wspólne zajęcia integracyjne uczestników projektu i wolontariuszy;
25 października - "Ruch to zdrowie", na którym przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne z zakresu tematyki prozdrowotnej;
4 listopada - wyjazd na spektakl do Teatru w Bielsku-Białej, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznania się z aktualną ofertą kulturalną teatru.
22 listopada - "Spotkanie Andrzejkowe" kultywujące tradycję i zwyczaje, będące również spotkaniem podsumowującym wspólnie spędzony czas.


Program "Stop samotności" w Czechowicach-Dziedzicach - 11.2014 · fot. OPS Czechowice-Dziedzice


Uczestnicy projektu mogli skorzystać z dowozu i odwozu na zajęcia, dzięki udostępnieniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiedniego dla osób niepełnosprawnych środka transportu.
Zaangażowanie wolontariuszy i uczestników projektu zaowocowało nawiązaniem więzi, zarówno pomiędzy uczestnikami, jak i wolontariuszami.

Wolontariusze wspierali uczestników również poprzez wizyty w miejscu zamieszkania oraz doraźną pomoc w życiu codziennym.
Zajęcia prowadzone przez animatorów odbywały się w miłej atmosferze, nie brakowało dobrej zabawy i bezcennego śmiechu uczestników.

Realizacja projektu przyczyniła się też do poszerzenia wiedzy na temat alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego, zapewnienia potrzeby akceptacji i przynależności do grupy. Głównym założeniem projektu była integracja i aktywizacja osób samotnych, starszych, w tym niepełnosprawnych, z gminy Czechowice-Dziedzice oraz rozpowszechnianie idei wolontariatu. Celem realizatorów projektu było również stworzenie impulsu do podjęcia w przyszłości dalszej działalności przez samą grupę - co, jak wynika z deklaracji uczestników i chęci kontynuowania przez nich spotkań, zostało osiągnięte.

Realizatorzy projektu dziękują wolontariuszom za ich wkład i zaangażowanie, a także Ośrodkowi Pomocy Społecznej za udostępnienie pomieszczeń na zajęcia projektu oraz użyczenie samochodu do transportu uczestników.

Projekt realizowany przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Operatorem Programu było Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Fundusz Lokalny Ramża z Czerwionki-Leszczyny.

OPS Czechowice-Dziedzice

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ośrodek Pomocy Społecznej" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ośrodek Pomocy Społecznej" podaj