Wiadomości

  • 13 grudnia 2014
  • wyświetleń: 3674

Rondo w Ligocie za środki z UE

Przebudowa skrzyżowania ulic: Bielskiej, Zabrzeskiej, Bronowskiej i Wapienickiej w Ligocie została zakończona w listopadzie. Powiat Bielski otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację tego zadania.

Przedmiotem projektu była przebudowa pięciowlotowego skrzyżowania wraz z korektą wlotu ul. Rolników, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. W zakresie robót ujęte zostały także przebudowy odcinków ul. Bielskiej, Bronowskiej i Zabrzeskiej. Budowlańcy wybudowali także dwie zatoki autobusowe oraz nowe ciągi piesze, komunikując je wzajemnie wokół skrzyżowania.

rondo w Ligocie
W miejsce pięciowlotowego skrzyżowania w Ligocie pojawiło się rondo. · fot. Starostwo Powiatowe


Przebudowano również infrastrukturę techniczną i pobocza, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci poręczy energochłonnych i betonowych. Wybudowano także dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego w tym oświetlenie ronda. Drogi wyposażone zostały w nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2,6 mln zł, w tym dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Realizacja przedsięwzięcia, za które odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych, trwała od lipca do listopada 2014 roku.

Dofinansowanie zostało przyznane z dodatkowych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), skierowanych na przebudowy dróg w gminach, które najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w 2010r. Inwestycja zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową i stanowi kontynuację przebudowanej w 2012 roku ul. Bielskiej.

BM / czecho.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.