Wiadomości

  • 18 grudnia 2014
  • 24 grudnia 2014
  • wyświetleń: 4885

Strategia Rozwoju Gminy 2020+

Trwają prace nad dalszymi kierunkami rozwoju naszej Gminy. Projekt dokumentu o roboczym jeszcze tytule "Strategia rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice 2020+" poznamy w przyszłym roku.

Aktualnie wdrażana strategia rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice została opracowana w latach 2000-2001 i przyjęta uchwałą nr XLIII/349/01 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 października 2001 r. W 2008 roku przeprowadzono jej aktualizację, w wyniku której powstał Plan Operacyjny na lata 2008-2015, będący uszczegółowieniem strategii we wskazanym przedziale czasowym. Jak widać, przyszły rok będzie ostatnim objętym horyzontem planistycznym tego opracowania.

W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę przygotowania do nowego unijnego okresu programowania 2014-2020, począwszy od ubiegłego roku intensywnie prowadzone są prace nad planami dalszego rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej swym zasięgiem miasto oraz sołectwa Bronów, Ligota i Zabrzeg.

Spotkanie ws. Strategii Rozwoju Gminy 2020+ - 11.12.2014 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


W ramach tych prac, w miniony czwartek 11 grudnia, odbyło się spotkanie warsztatowe poświęcone omawianej tematyce. Uczestnicy spotkania - reprezentujący mieszkańców radni miejscy i powiatowi, przedsiębiorcy, działacze trzeciego sektora i przedstawiciele jednostek gminnych - poddali analizie aktualną sytuację Gminy, skupiając się na występujących tu problemach, mogących być barierami jej dalszego rozwoju. Tematyka ta będzie kontynuowana na kolejnych spotkaniach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w pracach nad nową strategią rozwoju Gminy. Najbliższe spotkanie warsztatowe zaplanowane jest na czwartek, 18 grudnia. Będzie ono poświęcone analizie uwarunkowań rozwoju Gminy oraz kierunków jej rozwoju w perspektywie najbliższych kilku lat. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt elektroniczny lub telefoniczny z Panem Błażejem Budnym, Głównym Specjalistą Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji (tel. 32 214 71 68, email: strategia@um.czechowice-dziedzice.pl). Prosimy o kontakt do środy 17 bm., do godz. 12.00. Po tym terminie nadal zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby pragnące podzielić się swoją wiedzą i przemyśleniami na temat dalszego rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice.

Prace nad strategią wkraczają w ostatnią fazę. Przewiduje się, że projekt dokumentu zostanie opublikowany i poddany konsultacjom społecznym w pierwszym kwartale 2015 r.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.