czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 18 grudnia 2014
  • 27 grudnia 2014
  • wyświetleń: 5243

Dofinansowania do przyłączy

Trwają prace polegające na przyłączaniu klientów do nowej gminnej sieci kanalizacyjnej. Osoby, które złożyły wniosek do Urzędu Miejskiego i podpisały umowę na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do sieci oczekują wypłaty środków w wysokości do 1.500 złotych. Jakie muszą spełnić warunki, by dofinansowanie zostało im przekazane?

Reklama

Dotacja celowa dla osoby fizycznej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej wynosi 45 procent kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 1.500 złotych. Z wnioskiem o jej przyznanie zwróciło się do Urzędu Miejskiego przeszło 1.600 mieszkańców gminy, którzy podłączeni zostaną do nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Czechowicach-Dziedzicach.

Podstawowym warunkiem koniecznym, który musi zostać spełniony dla przekazania dotacji, jest zgodne z umową wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do sieci oraz złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami. Procedura jest taka sama w przypadku osób, które umowę na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej podpisały z Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej, jak i tych, które zdecydowały się na samodzielne wykonanie przyłącza.

Wraz z wnioskiem, który znajduje się w załączniku do pobrania, należy złożyć:
  • protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza kanalizacyjnego, dokonany przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z.o.o.,
  • oryginały rachunków, faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę, obejmujących koszty kwalifikowane, to znaczy koszty: zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych,
  • kopię podpisanej umowy na odprowadzanie ścieków, zawartą z Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej sp. z.o.o.,
  • oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, lub oświadczenie o jego braku (wzory oświadczeń do pobrania w załączniku),
  • mapę potwierdzającą inwentaryzację wykonanego przyłącza.


Po złożeniu wniosku wraz z kompletem wymienionych wyżej dokumentów, następuje jego weryfikacja. Wnioski sprawdzane są na bieżąco, zatem czas trwania ich weryfikacji uzależniony jest od ilości napływających w danym momencie, nowych wniosków. Środki finansowe zostaną przelane na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, w terminie do 90 dni od daty zakwalifikowania wniosku o wypłatę dotacji.

Dofinansowanie do przyłączy - wniosek
Dofinansowanie do przyłączy - oświadczenie

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.