czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 30 grudnia 2014
  • wyświetleń: 5006

Radni uchwalili budżet na 2015 rok

We wtorek, 30 grudnia czechowiccy radni przegłosowali uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Dochody budżetu wyniosą 134.747.124 złotych, a wydatki - 135.094.444 złotych. Otrzymana deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Reklama

Środki na pokrycie budżetu w znacznej mierze będą pochodziły z dochodów bieżących, reszta pieniędzy zostanie uzyskana z dochodów majątkowych i szacuje się, że będzie to 1.340,000 złotych. Wydatki bieżące w roku 2015 roku wyniosą w gminie Czechowice-Dziedzice 125.037,387 złotych, zaś wydatki majątkowe - 10.057,057 złotych.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 347,320 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Rada Miejska
30 grudnia radni uchwalili budżet gminy Czechowice-Dziedzice. · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Radni uchwalili także utworzenie rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 400,000 złotych oraz rezerwy celowej w kwocie łącznej 445,612 złotych, w tym rezerwy celowe:
  • na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 4,938 złotych
  • na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 309,133 złote
  • na zadania jednostek pomocniczych - 81,541 złotych
  • na wydatki bieżące oświaty 50,000 złotych.


Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 12 radnych, 9 radnych wstrzymało się od głosu.

BM / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.