czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 2 stycznia 2015
  • 4 stycznia 2015
  • wyświetleń: 2695

Złóż wniosek o dofinansowanie

Osoby fizyczne, które złożyły wnioski o dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i otrzymały decyzję o negatywnym rozpatrzeniu wniosku będą mogły ponownie ubiegać się o dofinansowanie z gminnego budżetu. Trwają bowiem prace nad zmianami w regulującej te kwestie uchwale, które wyraźnie poszerzą grono osób i podmiotów mogących się o takie dofinansowanie ubiegać.

Przygotowywana nowelizacja zakłada, że krąg uprawnionych do otrzymania dofinansowania do budowy przyłącza kanalizacyjnego obejmie również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz właścicieli budynków wielolokalowych. O dofinansowanie z budżetu gminy będą się mogły ubiegać również parafie i zgromadzenia zakonne.

Sprawy dotyczące zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kolektorów sanitarnych reguluje uchwała Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 maja 2013 r., z późniejszymi zmianami. Dotacja celowa dla osoby fizycznej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej w Czechowicach-Dziedzicach wynosi 45 procent kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 1500 złotych.

Z wnioskiem o jej przyznanie zwróciło się do Urzędu Miejskiego przeszło 1600 mieszkańców gminy, którzy podłączeni zostaną do nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Czechowicach-Dziedzicach. Niestety, nie wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone w oparciu o dotychczasową uchwałę.

By ułatwić sfinansowanie przyłącza kanalizacyjnego jak największej liczbie nowych klientów spółki PIM, a co za tym idzie uzyskać założony w projekcie efekt ekologiczny całego przedsięwzięcia, w Gminie Czechowice-Dziedzice podjęto decyzję o poszerzeniu kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania z dofinansowania.

Prace nad zmianą zasad dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych zostały już podjęte. Zgodnie z wymogami ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej, projekt znowelizowanej uchwały musi jeszcze zostać przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do właściwego ministra do spraw rolnictwa.

Komunikaty dotyczące szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej na budowę przyłączy kanalizacyjnych na zmienionych zasadach oraz kolejnego terminu naboru wniosków zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, tablicach ogłoszeń oraz w prasie lokalnej.

ŁP

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.