czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 3 stycznia 2015
 • 8 stycznia 2015
 • wyświetleń: 7300

10 mln na inwestycje w 2015 roku

Ponad 10 milionów złotych w 2015 roku gmina Czechowice-Dziedzice przeznaczy na inwestycje. Decyzja zapadła na ostatniej sesji rady miejskiej.

Początkowo wydatki majątkowe w budżecie na 2015 rok miały wynosić 7.725.057 złotych. W ostatniej chwili wniesione zostały jednak autopoprawki do projektu uchwały budżetu i ostatecznie radni miejscy zadecydowali, że na inwestycje przeznaczonych zostanie 10.057.057 złotych. To blisko 7,5% wszystkich wydatków.

Czego mieszkańcy mogą spodziewać się w tym roku? Sprawdziliśmy! Poniżej pełna lista inwestycji przewidzianych do realizacji w najbliższych dwunastu miesiącach.

Drogi powiatowe (60.000 zł):
 • Budowa chodnika ul. Drzymały - dotacja - 35.000 zł
 • Przebudowa ul. Bronowskiej i ul. Czyża (projekt)- dotacja -15.000 zł
 • Montaż sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Junacką - 10.000 zł


Drogi gminne (104.000 zł):
 • Budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach-Dziedzicach - 39.000 zł
 • Projekt budowy drogi od ul. Topolowej do osiedla przy ul. Bocznej - 15.000 zł
 • Budowa chodnika w ciągu ul. Szwajcarska Dolina - 10.000 zł
 • Budowa chodnika przy ul. Krokusów - 20.000 zł
 • Budowa chodnika ul. Powstańców Śląskich - 20.000 zł


Drogi wewnętrzne (15.000 zł):
 • Projekt budowy parkingu wzdłuż GP Nr 1 od ul. Michałowicza do parku - 5.000 zł
 • Projekt budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju - 10.000 zł


Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (35.000 zł):
 • Przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt - 35.000 zł


Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (130.720 zł):
 • Zakup komputerów -18.720 zł
 • Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków administrowanych przez AZK - 112.000 zł


Gospodarka gruntami i nieruchomościami (60.000 zł):
 • Wykup nieruchomości związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego - 60.000 zł


Opracowania geodezyjne i kartograficzne (31.000 zł):
 • Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego- pomoc finansowa dla powiatu - 6.000 zł
 • Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał - 25.000 zł


Urzędy gmin (140.000 zł):
 • Zakup sprzętu komputerowego - 80.000 zł
 • Zakup serwera - 60.000 zł


Ochotnicze straże pożarne (430.000 zł):
 • Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Ligota - 400.000 zł
 • Zakup ciężkiego sprzętu dla OSP Lipowiec - dotacja - 10.000 zł
 • Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ligota - dotacja - 20.000 zł


Zarządzanie kryzysowe (6.000 zł):
 • Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej - 1.000 zł
 • Projekt pompowni przeciwpowodziowej dla zlewni Ochodza - 5.000 zł


Szkoły podstawowe (390.000 zł):
 • Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu - 340.000 zł
 • Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach - 50.000 zł


Przedszkola (92.500 zł):
 • Modernizacja węzła ciepłowniczego oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego w PP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach - 40.000 zł
 • Zakup urządzenia na plac zabaw do PP Nr 9 - 5.000 zł
 • Budowa miejsc parkingowych w PP Nr 11 - 6.000 zł
 • Budowa parkingu w PP Nr 8 - 3 500 zł
 • Budowa miejsc parkingowych w PP Zabrzegu - 3.000 zł
 • Termomodernizacja PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach (projekt)- 35.000 zł


Gospodarka ściekowa i ochrona wód (6.976.277 zł):
 • Budowa kanału ulgi od ul. Jasnej do rzeki Wisły - 2.120.000 zł
 • Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle - 3.000 zł
 • Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - dotacja - 2.000.000 zł
 • Zwiększenie udziałów w PIM - 2.853.277 zł (jako zakup i objęcie akcji i udziałów)


Oświetlenie ulic, placów i dróg (86.000 zł):
 • Dobudowa oświetlenia przy ul. Cichy Kącik - 7.000 zł
 • Dobudowa oświetlenia przy ul. Pasieki - 12.000 zł
 • Budowa oświetlenia ul. Bestwińskiej od przejazdu kolejowego do ronda - 10.000 zł
 • Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Stawowej - 3.000 zł
 • Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Wałowej - 3.000 zł
 • Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Ciernistej - 3.000 zł
 • Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Myśliwskiej - 3.000 zł
 • Oświetlenie ul. Korfantego - 4.000 zł
 • Dobudowa oświetlenia na ul. Objazdowej - 2.000 zł
 • Dobudowa oświetlenia na ul. Gilów - 4.000 zł
 • Projekt oświetlenia ul. Mostowej - 4.000 zł
 • Projekt oświetlenia ul. Bocznej do ul. Gazdy - 4.000 zł
 • Budowa oświetlenia ul. Wapienickiej w Ligocie - 9.000 zł
 • Oświetlenie ul. Kunza - 18.000 zł


Biblioteki (18.560 zł):
 • Przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania filii Nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie - Miliardowicach - inwentaryzacja i projekt budowlany - 18.560 zł


Instytucje kultury fizycznej (62.000 zł):
 • Termomodernizacja budynku MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Legionów 145 - 62.000 zł

aka / czecho.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.