czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 1 marca 2015
  • wyświetleń: 6430

Plan zagospodarowania do wglądu

Od 6 marca do 3 kwietnia w Urzędzie Miejskim do publicznego wglądu wyłożony zostanie fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie Osiedla "Czechowice Górne" oraz obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami Legionów, Lipowską i Kamionka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Reklama

Plany zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie można oglądać od 6 marca do 3 kwietnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, sala nr 003 w godzinach od 8.30 do 13.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego Osiedla "Czechowice Górne" rozwiązaniami odbędzie się 25 marca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, sala nr 305 o godzinie 14.00. Natomiast dyskusja dotycząca projektu planu terenów położonych pomiędzy ulicami Legionów, Lipowską i Kamionka odbędzie się 1 kwietnia.

Uwagi dotyczące projektów należy składać na piśmie do Burmistrza Czechowic-Dziedzic, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: um@um.czechowice-dziedzice.pl do 17 kwietnia.

Zainteresowani mogą składać uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@um.czechowice-dziedzice.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy do dnia 17 kwietnia.

BM / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.