czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 10 marca 2015
  • wyświetleń: 2467

Bestwina: będzie plan emisji gazów

Gmina Bestwina pozyskała środki finansowe na realizację opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W ramach działań zostanie przeprowadzona ankietyzacja mieszkańców gminy w zakresie wykorzystania paliw m.in. na cele grzewcze, dzięki czemu zostanie opracowana baza emisji gazów cieplarnianych.

Reklama

Sporządzeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina zajmie się firma Meritum Competence. Celem tych zabiegów jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatycznoenergetycznego do roku 2020. Należą do nich m.in. redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy naprawcze ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

W ramach działania zostanie przeprowadzona ankietyzacja mieszkańców gminy (i innych podmiotów zaangażowanych m. in. w sprzedaż/dystrybucję energii) w zakresie wykorzystania paliw m.in. na cele grzewcze, dzięki czemu zostanie opracowana baza emisji (w przeliczeniu na ekwiwalent CO2). Ankieta jest dostępna jako plik do pobrania, będzie ona również dostarczana do nieruchomości poprzez ankieterów firmy Meritum Competence.

Ankieta dotycząca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Bestwinie
Prezentacja dotycząca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Bestwinie

Efektem finalnym działania będzie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - opracowanie zawierające główne i szczegółowe cele gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Powstanie również baza danych dotycząca emisji gazów cieplarnianych. Ponadto w czasie realizacji działania odbędą się szkolenia dla pracowników gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania promocyjne dotyczące zapisów wynikających z tego dokumentu.

Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zarówno gmina jak i mieszkańcy (osoby fizyczne, osoby prawne) będą mogli ubiegać się o dofinansowania na projekty z zakresu zwiększania efektywności energetycznej, takie jak termomodernizacja budynków oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Gmina pozyskała na realizację opracowania 8,491 złotych w ramach konkursu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Całkowita wartość projektu wynosi 9,990 złotych.

BM / czecho.pl
źródło: UG Bestwina

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.