czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 24 marca 2015
  • wyświetleń: 2049

Kolejne środki z programu "Maluch"

Gmina Czechowice-Dziedzice uzyskała dofinansowanie w wysokości 39.116 złotych do działalności Żłobka Miejskiego. Środki pochodzą z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi "Maluch", finansowanego z pieniędzy budżetu państwa, będących w dyspozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Reklama

To już kolejne dofinansowanie z rządowego programu "Maluch", które udało się nam pozyskać. Wcześniej - w 2011 roku - Czechowice-Dziedzice aplikowały o środki w ramach "Malucha" w związku z zadaniem polegającym na adaptacji pomieszczeń gminnego Ośrodka Dziennego Pobytu, wraz z zakupem wyposażenia w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach. Całość zadania inwestycyjnego przekraczała 250 tysięcy złotych.

Gminie udało się wówczas pozyskać przeszło 47 tysięcy złotych na jej część związaną z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego. Dzięki przeprowadzonym pracom żłobek spełnia wymogi lokalowe i sanitarne, a w powiększonej placówce przybyło 10 nowych miejsc dla małych dzieci.

W roku ubiegłym udało się otrzymać środki właśnie na bieżące koszty utrzymania owych dodatkowych 10 miejsc w Żłobku Miejskim w wysokości 97.056 złotych. W tym roku Gmina Czechowice-Dziedzice po raz kolejny pozyskała dofinansowanie w ramach Programu "Maluch", w wysokości 39.116 zł. Konkretnie w ramach modułu 2 Programu, który pozwala gminom na aplikowanie o środki umożliwiające funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stworzone przez samorządy w ramach "Malucha". Tym razem kwota dofinansowania nie mogła być większa niż 400 zł miesięcznie wydatków bieżących na jedno miejsce opieki tworzone z udziałem programu "Maluch" w latach 2011-2014.

Głównym założeniem Resortowego Programu "Maluch" jest współfinansowanie przez budżet państwa tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Chodzi o to, by ułatwić rodzicom małych dzieci kontynuowanie pracy zawodowej.

Skuteczne aplikowanie o środki w ramach Programu "Maluch" nie jest łatwe. O środki mogą się ubiegać wszystkie polskie gminy, toteż chętnych jest znacznie więcej niż pieniędzy. Mimo tego, Czechowice-Dziedzice z Programu "Maluch" skorzystały już dwukrotnie.

Podjęcie działań na rzecz godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi jest spełnieniem zobowiązania Polski do realizacji celów Strategii Lizbońskiej, która jest kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki działania Unii Europejskiej w obszarze rozwoju ekonomicznego.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.