czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 9 kwietnia 2015
  • wyświetleń: 3312

Nie będzie PONE w tym roku

W związku z bardzo małym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, w tym roku Program Ograniczenia Niskiej Emisji nie będzie w naszej gminie realizowany - poinformował Urząd Miejski.

Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2015-2018 zostało poprzedzone opracowaniem ankiety przeznaczonej dla zainteresowanych mieszkańców oraz spotkaniami z autorem opracowania PONE. Druk ankiety był dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej. Komunikaty o możliwości wypełnienia ankiety przekazano również sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli.

Po przeprowadzonych konsultacjach wpłynęły zaledwie 23 ankiety, podczas gdy w poprzedniej edycji realizacji PONE w 2006 r. wpłynęły 842 ankiety. W kolejnych latach realizacji programu liczba chętnych mieszkańców malała. Obecnie gmina nadal spłaca pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na cele związane z dofinansowaniem do zakupu i montażu ekologicznych pieców dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w gminie. Z uwagi na rezygnację wielu zainteresowanych mieszkańców gmina nie osiągnęła założonego efektu ekologicznego i całą kwotę pożyczki musi spłacić bez możliwości umorzenia.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) z programu "Prosument" realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Szczegółowe informacje o programie można uzyskać ze strony internetowej NFOŚiGW (www.nfosigw.gov.pl).

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła. Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.