Wiadomości

  • 23 kwietnia 2015
  • wyświetleń: 812

Uczniowie spotkali się z rzecznikiem

W czwartek, 16 kwietnia odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta w budynku Urzędu Miasta w Czechowicach-Dziedzicach, w którym uczestniczyli uczniowie klasy drugiej technikum handlowego.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej, głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta.

Pani Rzecznik przybliżyła informacje na temat obowiązujących przepisów i regulacji prawnych, które weszły w życie 25 grudnia 2014 roku. Wyjaśniła procedurę składania reklamacji oraz omówiła problemy wynikające z zawierania umów na odległość i poza lokalem. Posługiwała się przy tym wieloma przykładami ze swojej praktyki zawodowej.

Dziękujemy Pani Irenie Krzanowskiej - Powiatowemu Rzecznikowi Praw Konsumenta za przeprowadzenie prelekcji na temat praw konsumenta.

W. Kosińska

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.