Wiadomości

 • 5 czerwca 2015
 • wyświetleń: 2593

Nowy program opieki nad zabytkami

W maju przyjęto "Program opieki nad zabytkami Powiatu Bielskiego na lata 2015-2018". Dokument ten jest ważnym elementem dotyczącym ochrony i zarządzania zabytkami w naszym regionie. Jego wdrożenie ma poprawić stan zachowania obiektów i jednocześnie wzmocnić rolę dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki i promocji regionu.

Pałac Kotulińskich
Pałac Kotulińskich w Czechowicach-Dziedzicach · fot. palackotulinskich.pl


Program wyznacza najważniejsze kierunki działań na kolejne cztery lata, z uwzględnieniem źródeł finansowania prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych. Oczekiwanymi rezultatami będzie zwrócenie uwagi obecnym i przyszłym właścicielom na zagadnienie opieki nad zabytkami, które w dłuższej perspektywie przy poprawie ich stanu zachowania i wyeksponowaniu najcenniejszych walorów zostaną wykorzystane w rozwoju kultury, turystyki i przedsiębiorczości.

W programie scharakteryzowano zasoby i przeanalizowano stan zachowania dziedzictwa kulturowego. Opisano krajobraz kulturowy powiatu, a także architekturę sakralną, rezydencjonalną, założenia folwarczne i parki. Przedstawiono znajdujące się w naszej okolicy zabytki: techniki, archeologiczne, nieruchome, ruchome. Oceniono stan ich zachowania i wytyczono ścieżkę w celu jego poprawy.

Autorzy programu zwracają uwagę na kilka obiektów w gminie Czechowice-Dziedzice, na które powinno się już teraz zwrócić szczególną. Są to:
 • Bronów, kaplica pw. Serca Jezusowego
 • Bronów, zagroda nr 19
 • Czechowice-Dziedzice, budynek dworca kolejowego
 • Czechowice-Dziedzice, ul. Batorego 48, dom
 • Czechowice - Dziedzice, zespół folwarczny: dwór obronny, d. spichrz; stajnia
 • Ligota, dwór
 • Ligota, ul. Wolna 10, dom
 • Zabrzeg, Iłownicka 4
 • Zabrzeg, ul. Sikorskiego 68
 • Zabrzeg, K. Janoszka 7


Do pobrania: Program opieki nad zabytkami Powiatu Bielskiego na lata 2015-2018

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.