Wiadomości

 • 18 czerwca 2015
 • wyświetleń: 3867

Liga Naukowa w Czechowicach

"Filigran cieszyński inspiracją dla współczesnego dizajnu" - projekt pod takim tytułem, realizowany przez uczniów z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach zwyciężył w pierwszej edycji Ligi Naukowej zorganizowanej pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta.

I Liga Naukowa w Czechowicach-Dziedzicach · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Gmina Czechowice-Dziedzice w roku szkolnym 2014/2015 poszerzyła realizowane zadania edukacyjne o przedsięwzięcie, jakim jest Liga Naukowa pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic. Zgodnie z przyjętym założeniem w przedsięwzięciu uczestniczą gimnazjaliści, którzy pod opieką nauczyciela/opiekuna zrealizują i przynajmniej częściowo wdrożą projekt badawczy z obszaru edukacji technicznej, ekologicznej lub regionalnej, związany z polityką lokalną i regionalną Gminy Czechowice-Dziedzice. W I edycji pilotażowego przedsięwzięcia, po fazie rekrutacji, od października 2014 r. do czerwca 2015 realizowane były cztery projekty, wpisujące się w kategorię tematyczną - Marketing miejsc, czyli swoje chwalimy!

Do organizowanej przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Ligi Naukowej akces złożyły cztery szkoły, których uczniowie, pod opieką nauczycieli, postanowili zrealizować cztery programy tematyczne:
 • Zespół Szkół w Ligocie - "Sołectwo Ligota idzie własną drogą",
 • GP nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach - "Filigran cieszyński inspiracją dla współczesnego dizajnu",
 • Zespół Szkół w Zabrzegu - "Kariera karpia w Żabim Kraju",
 • GP nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach - "Święto Patrona Szkoły i ulicy Łukasiewicza na Osiedlu Tomaszówka".


W marcu podczas indywidualnego spotkania Zespołu Projektowego z Komisją Oceniającą Projekty została przyznana ocena cząstkowa stanu realizacji I etapu zadania. O równym poziomie zespołów świadczą przyznane wówczas przez Komisję Oceniającą punkty dla drużyn od 7 - 9,3.

Drugą oceną cząstkową, przyznaną w marcu dla drużyn, były punkty z drużynowego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Gminie Czechowice-Dziedzice. Był to test wiedzy składający się z 20 pytań, a zakres treści do konkursu obejmował następujący materiał: podstawowe dane (położenie geograficzne, demografia), historia i zabytki (z historii Czechowic-Dziedzic, ciekawostki z historii miasta, zabytki oraz środowisko i ekologia (walory przyrodniczo - krajobrazowe, Natura 2000).

We wtorek 16 czerwca, podczas publicznej prezentacji, odbył się swego rodzaju finał Ligi Naukowej. Zgłoszone projekty zostały poddane końcowej ocenie. Następnie komisja konkursowa, której pracy przewodniczył dyrektor czechowickiego ZOPO Andrzej Kamiński podliczyła punktację i podała oficjalne wyniki pierwszej edycji Ligi Naukowej w Czechowicach-Dziedzicach:
 • GP nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach - I miejsce
 • GP nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach - II miejsce
 • Zespół Szkół w Zabrzegu - III miejsce
 • Zespół Szkół w Ligocie - IV miejsce


Szkoła, której projekt zwyciężył otrzymała z rąk Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta pamiątkową statuetkę, zaś członkowie Zespołu Projektowego nagrody książkowe. Dyplomami i upominkami uhonorowano pozostałe, uczestniczące w Lidze Naukowej zespoły.

Podczas wtorkowego podsumowania LN zostały również wręczone nagrody dla zwycięzców Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Gminie Czechowice-Dziedzice, który przeprowadzony został w ramach LN .

Indywidualny test wiedzy składał się z 20 pytań. Wyniki:
 • Anna Pietryka GP nr 1 - I miejsce
 • Emilia Filapek, Jakub Kopeć GP nr 1 - II miejsce ex aequo
 • Paulina Weszka GP nr 1 - III miejsce


Zwycięzcom, organizatorom, wszystkim uczestnikom Ligi Naukowej oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.