czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 2 lipca 2015
 • wyświetleń: 2607

Zadbaj o zdrowie - przyjdź na badania

Każdy moment jest dobry, by zatroszczyć się o swoje zdrowie. Mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice mają możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie gruźlicy, chorób odtytoniowych oraz chorób układu krążenia.

Reklama

Badania profilaktyczne w programie profilaktyki gruźlicy pozwalają na wczesne zdiagnozowanie choroby i wdrożenie natychmiastowego i prawidłowego leczenia gruźlicy. Program skierowany jest do osób dorosłych znajdujących się na liście pielęgniarki POZ, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w szczególności do osób, które miały kontakt z chorym lub osób, które mają trudne warunki życiowe mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby.

Bezpłatne badania profilaktyki gruźlicy można wykonać w każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń w zakresie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent może zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie, skierowanie na badanie nie jest wymagane.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) ma na celu zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawę świadomości ubezpieczonych w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawę dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu. Program realizowany jest w oparciu o 2 etapy: podstawowy i specjalistyczny. Etap podstawowy skierowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym zakresie diagnostyki POCHP w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wczesnej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc) oraz etap specjalistyczny, w którym mogą brać udział wszystkie osoby uzależnione od palenia tytoniu skierowane z etapu podstawowego programu lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszające się bez skierowania.

Skierowanie na badanie nie jest wymagane. Z badań mogą korzystać wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, które mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 3 lat. Bezpłatne badanie (etap podstawowy) w ramach programu można wykonać w Poradni Lekarza POZ "Konor Clinic" sp. z o. o. w Bielsku-Białej, przy ul. Pszennej 11. Tel. (33) 815-79-00 .

Badania profilaktyczne w programie profilaktyki chorób układu krążenia pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia. Badania w ramach programu można wykonać w każdym podmiocie leczniczym, który podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka znajdującymi się na liście lekarza POZ. Uprawnionymi do uzyskania świadczeń są osoby będące w danym roku kalendarzowym w 35., 40., 45., 50. oraz 55. roku życia, które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu i u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.

Program profilaktyczny chorób układu krążenia realizują następujące placówki:
 • NZOZ "SILESIA", ul. Nad Białką 1, tel. (32) 738-56-50
 • Poradnia Lekarza Rodzinnego, ul. Traugutta 18 a, tel. (32) 215-23-49
 • NZOZ "DIAMED", ul. Kochanowskiego 4, tel. (32) 215-24-42
 • NZOZ "FALMED", ul. Krótka 4, tel. (32) 215-81-93
 • NZOZ "SIMED", Plac Wolności 5, tel. (32) 736-10-30
 • NZOZ "HED-MED.", ul. Nad Białką 1b, tel. (32) 215-28-31
 • Ubezpieczalnia, ul. Miliardowicka 64, tel. (32) 215-72-68
 • NZOZ "DIAMED", ul. Widna 1, tel. (32) 472-81-10
 • Ubezpieczalnia, ul. Bestwińska 15, tel. (32) 215-38-25
 • Ubezpieczalnia, ul. Sienkiewicza 8, tel. (32) 215-32-41.

BM / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.