Wiadomości

  • 9 lipca 2015
  • wyświetleń: 3023

Plan zagospodarowania do wglądu

Od 10 do 30 lipca w Urzędzie Miejskim ponownie do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt miejscowego planu zagospodarowania części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Plan zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie można oglądać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w Wydziale Urbanistyki i Architektury od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30, a w soboty i niedziele w godzinach od 7.30 do 12.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 23 lipca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w sali nr 305 o godzinie 16.00.

Uwagi dotyczące projektów należy składać na piśmie do Burmistrza Czechowic-Dziedzic, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 13 sierpnia.

BM / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.