czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 31 sierpnia 2015
  • wyświetleń: 3250

Radni rozmawiali o oświacie

Podczas sierpniowej sesji Rady Powiatu Barbara Adamska, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki przybliżyła zakres prac, którymi zajmowała się Komisja.

Reklama

Sesja Rady Powiatu - 08.2015 · fot. Starostwo Powiatowe


Do jej zadań należało m.in. kreowanie wizerunku szkół powiatowych celem zwiększenia naboru uczniów do I klas szkół zarządzanych przez powiat, przygotowania szkół powiatowych na otwarcie nowych kierunków kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem zawodów rokujących perspektywę znalezienia pracy, omówienie rankingu szkół ponadgimnazjalnych w woj. śląskim, promowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz zawodowego poprzez udział w Targach Edukacyjnych Szkół Ponadgimnazjalnych w obszarze Powiatu Bielskiego oraz Powiatu Pszczyńskiego, wizytacja szkół zarządzanych przez powiat, zapoznanie się ze stanem technicznym powiatowych obiektów szkolnych, z warunkami lokalowymi, bazą dydaktyczną oraz pilnymi potrzebami inwestycyjno-modernizacyjnymi szkół w celu podniesienia ich estetyki i bezpieczeństwa.

Następnie Członek Zarządu Powiatu Stanisław Pięta dokonał prezentacji multimedialnej dotyczącej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat bielski. Omówił stan naboru do klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych, liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, zestawienie liczby uczniów i oddziałów ogółem w porównaniu do roku ubiegłego, liczbę nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego, liczbę pracowników administracyjnych oraz realizowane projekty unijne, remonty i inwestycje w szkołach powiatowych.

W dalszej części radnym powiatu bielskiego stan przygotowań do nowego roku szkolnego zaprezentowali dyrektorowie placówek: Zespół Szkół "Silesia" - Kazimierz Borawski, Liceum Ogólnokształcące - Jan Bieroński, Zespół Szkół Specjalnych - Barbara Śleziak-Dranka, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych - Bogdan Szary, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Hanna Grzywa, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej ART - Wanda Gryboś-Sznel, Dom Wczasów Dziecięcych - Agata Janosz, Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach - Jarosław Konior.

BM / czecho.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.