czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 20 września 2015
  • wyświetleń: 2620

Nie będzie progów na ulicy Reja

Progi zwalniające pomagają kierowcom ograniczyć prędkość, a także zwiększają bezpieczeństwo innych uczestników jezdni. Mieszkanka ulicy Reja zwróciła się do burmistrza z prośbą o założenie progów na ulicy Reja. Z odpowiedzi jednak wynika, że póki co, urząd nie podejmie działań w tym kierunku.

Ulica, droga, Mikołaja Reja Czechowice-Dziedzice
Przed remontem na ulicy Mikołaja Reja w Czechowicach-Dziedzicach znajdowały się progi zwalniające. · fot. Google Street View


Pani Aneta w swoim liście zwraca uwagę, że progi były zamontowane przed remontem nawierzchni i dzięki nim kierowcy respektowali ograniczenie prędkości, które obowiązuje na drodze osiedlowej bez chodnika. - Jestem przekonana, że tylko i wyłącznie ponowne zamontowanie progów spowoduje zdjęcie nogi z gazu. Pragnę podkreślić, że na równoległej ulicy Norwida progi zwalniające doskonale spełniają swoją rolę - czytamy w piśmie skierowanym do burmistrza.

Warto przypomnieć, że sprawa ewentualnego montażu progów zwalniających na ulicy Reja w Czechowicach-Dziedzicach była już przedmiotem publicznej dyskusji. - Przyczyną, dla której zrezygnowano z instalacji progów po zakończeniu remontu ulicy były rozbieżne opinie mieszkańców, co do zasadności ich powtórnego zamontowania. Przypomnę, iż przewodniczący Zarządu Osiedla osobiście przeprowadził wówczas konsultacje z mieszkańcami tej ulicy. W konsultacjach tych wzięło udział 38 mieszkańców, z których tylko 11 opowiedziało się za zamontowaniem progów zwalniających. Pozostałych 27 mieszkańców było temu przeciwnych. W świetle tych ustaleń, zgodnie z wolą zdecydowanej większości, podjęto wówczas decyzję, by na ulicy Reja nie montować ponownie progów zwalniających - tłumaczy burmistrz Marian Błachut.

Reja, ulica, Czechowice-Dziedzice
Ulica Mikołaja Reja w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Google Street View


Ulica Reja to droga osiedlowa, na której - zgodnie z oznakowaniem - pierwszeństwo przed pojazdami posiadają piesi, a poruszający się samochodami mają ograniczoną dopuszczalną prędkość do 20 km/h. Ulica Reja jest przy tym drogą "ślepą", co z założenia skutkuje tym, że poruszają się po niej przede wszystkim mieszkający przy tej ulicy, dla których bezpieczeństwo pieszych, czyli ich rodzin i sąsiadów, powinno być sprawą nadrzędną.

- Nie ma ograniczeń technicznych, aby ponownie zamontować tam progi zwalniające. Tyle, że musi to być zgodnie z wolą większości mieszkańców. Jest Pani tymczasem jedyną osobą, postulującą w tej chwili zainstalowanie progów zwalniających na ulicy Reja. Z informacji, którą otrzymałem z Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami, który analizował ten problem wynika, że w ciągu minionych kilkunastu miesięcy nie pojawiły się żadne okoliczności, mogące wpłynąć na zmianę dotychczasowego stanowiska w tej sprawie - kończy burmistrz.

BM / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.