czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 13 grudnia 2005
  • wyświetleń: 929

Stypendium Rady Miejskiej

Reklama

Jeszcze do 15 grudnia można się starać o stypendium Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach. Stypendium przyznane zostanie uzdolnionym uczniom od 3 klasy gimnazjum i studentom do 25 roku życia zamieszkałym na terenie gminy Czechowice – Dziedzice.

Stypendium przyznawane będzie w dziedzinie: kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz oświaty i nauki. O przyznanie stypendium wystąpić może: Burmistrz, komisje stałe Rady Miejskiej, stowarzyszenia i organizacje, przedstawiciele placówek oświatowo – wychowawczych oraz zainteresowane strony bądź przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej.

Wnioski przyjmowane są w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w zalakowanej kopercie z adresem „Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach” z dopiskiem „stypendium” w nieprzekraczalnym terminie do 15 października danego roku kalendarzowego na rok następny, a na rok 2006 w terminie do 15 grudnia 2005 r.

A.O. / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.