czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 14 listopada 2015
  • wyświetleń: 2002

Zgłoś kandydata do Rady ds.Seniorów

Rusza nabór kandydatur do Śląskiej Rady Seniorów i Komisji Eksperckiej. Rada ma mieć charakter organu opiniująco-doradczego i inicjatywnego, działającego przy Marszałku Województwa Śląskiego. W jej składzie znajdą się przedstawiciele środowisk senioralnych reprezentujących wszystkie subregiony województwa. Za wybór jej członków odpowiadać będzie Komisja Ekspercka, która oceni kandydatury do Rady.

W związku z kolejnym etapem konstytuowania się Rady Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa ogłosił dwa nabory kandydatur - do komisji i samej rady. W naborze mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18. rok życia, są zameldowane na terenie województwa śląskiego, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz uczestniczą w pracach podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej. Nie można jednocześnie ubiegać się o członkostwo w komisji i samej radzie.

W obu przypadkach konieczne jest zapoznanie się z treścią ogłoszenia naboru i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W przypadku osób ubiegających się o udział w pracach Śląskiej Rady ds. Seniorów potrzebne jest też uzyskanie dwóch rekomendacji od instytucji lub osób cieszących się zaufaniem społecznym, zgodnie z przygotowanym wzorem. Dokumenty do pobrania na stronie Województwa Śląskiego.

Praca w Komisji Eksperckiej i Śląskiej Radzie ds. Seniorów będzie miała charakter społeczny. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem (32) 730-68-96. Termin zgłaszania kandydatur upływa 23 listopada.

BM / czecho.pl
źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.