czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 29 listopada 2015
  • wyświetleń: 3223

Konwent starostów województwa

Starosta bielski, Andrzej Płonka przewodniczył kolejnemu konwent starostów, który tym razem odbył się w Bobolicach na terenie powiatu myszkowskiego.

Konwent Starostów Województwa Śląskiego - 11.2015 · fot. Powiat Bielski


Wiodącym tematem rozmów były zagadnienia dotyczące planu transportowego, wzbogacenia terenów inwestycyjnych i wsparcia Szkół Mistrzostwa Sportowego. W tym względzie dyskutanci podkreślali konieczność podejmowania wspólnych działań. Padła propozycja utworzenia zespołu, który miałby zajmować się problematyką transportową na szczeblu powiatowym i międzypowiatowym.

Poruszono także kwestie związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i możliwości wykorzystania środków w nowej perspektywie UE. Na te działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przewidziano 30 mln euro. Następnie Starosta Andrzej Płonka (jest równocześnie Przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Śląskiego) podjął problematykę dotyczącą planu transportowego. - Musimy zastanowić się, jak ma wyglądać transport publiczny. Można utworzyć zespół roboczy z przedstawicielami gmin, aby zbudować plan transportowy dla województwa śląskiego - mówił Przewodniczący Konwentu. Zaznaczył przy tym, że nie jest dobrą sytuacja, kiedy na danych liniach transportowych brak jest koordynacji między przewoźnikami.

Jak stwierdził, kiedyś istniała funkcja koordynatora, który ustalał rozkład jazdy. Dziś tego nikt nie robi. Należy przy tym pamiętać, że zmiany nadejdą z początkiem roku 2017 i do tego czasu trzeba określić szczegóły planu funkcjonowania transportu. Planu transportowy na szczeblu regionu został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego w sierpniu 2015 roku. Przygotowanie go wynika z ustawy o transporcie zbiorowym i obowiązek ten obejmuje też m.in. powiaty. Ostatecznie uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że w tym kontekście ważne jest powołanie zespołu i skoordynowanie działań, by transport publiczny działał skutecznie.

- Spotkania z państwem mają dla mnie wysoki priorytet. Jesteśmy tu po to, żeby razem coś uzgodnić i razem tworzyć. W kontekście planu transportowego, należy pokreślić fakt istnienia kolei śląskich, wokół których można zbudować oś tego planu. Istotną kwestią jest ustalenie, w jakiej formie utworzyć zespół roboczy, aby dyskusje przyniosły efekt. Przede wszystkim chodzi o spięcie planu w postaci wspólnych rozkładów jazdy, dobrze skoordynowanych, opartych na wspólnych biletach. Dzisiaj 180 mln zł rocznie przeznaczamy na organizacje przewozów kolejowych i oparcie tego planu transportowego na kolei leży po stronie samorządu wojewódzkiego - zaznaczył Marszałek Wojciech Saługa.

Starostowie zwracali szczególną uwagą na konieczność dobrej konfiguracji planu transportowego. Skoro kolej jest w rękach Urzędu Marszałkowskiego, to powiaty mogłyby zaproponować dojazd do kolei, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo dojazdu. Tu oczywiście istotna jest kwestia rozmów i finansowania linii publicznych. Starostowie podkreślali również, że obecnie transport nie jest dobrze zorganizowany, gdyż w dużej mierze opiera się na przejazdach przeładowanymi busami. Istotna jest przy tym forma skoordynowania transportu samochodowego między powiatami. Pojawiały się pytania, w jakiej mierze jest możliwa partycypacja powiatów czy gmin i czy powiaty powinny zawierać porozumienia międzypowiatowe w tym kontekście.

Kolejnym ważnym tematem była kwestia utworzenia Szkół Mistrzostwa Sportowego. Zgłoszono propozycje, aby w dziedzinach sportowych, w których Śląsk jest bardzo dobry, tworzyć tego typu szkoły i prowadzić je we współpracy między powiatami a województwem. Obecnie powiatom brakuje na takie działania środków.

W dalszej części Starosta Kłobucki Henryk Kiepura przedstawił zagadnienia dotyczące planu zmniejszenia planu wynagrodzenia w 2016 r., w zakresie realizacji zadań rządowych oraz kosztów dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z możliwością pozyskania dotacji.

Przewodniczący Konwentu Andrzej Płonka całość obrad podsumował jako ważną, gdyż poruszane zagadnienia w obecności Marszałka Województwa dotyczą tematów newralgicznych dla funkcjonowania nie tylko powiatów ale całego śląskiego województwa.

Jarosław Jesionka
źródło: Powiat Bielski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.