czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 5 grudnia 2015
  • 11 grudnia 2015
  • wyświetleń: 3543

Konsultacje nad planem niskiej emisji

Za nami:

Gmina Czechowice-Dziedzice zakończyła prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Aktualnie trwają konsultacje społeczne tego dokumentu. Jeszcze przez tydzień można zgłaszać swoje opinie.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwia ocenę aktualnego stanu powietrza atmosferycznego, zdefiniowanie koniecznych do realizacji działań w zakresie ochrony środowiska i zaplanowanie konkretnych zadań do realizacji w kontekście ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii uzyskiwanej z odnawialnych źródeł w najbliższym horyzoncie czasowym.

W ramach opracowanego dokumentu sporządzono bazową inwentaryzację emisji na podstawie zużycia energii na terenie całej gminy Czechowice-Dziedzice. Bazowa inwentaryzacja emisji obejmuje zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle, transporcie ze szczególnym uwzględnieniem sektorów, w których samorząd zamierza podjąć działania zmierzające do ograniczenia emisji.

W projekcie Planu ujęte zostały działania związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych oraz działania nieinwestycyjne, związane z zamówieniami publicznymi, planowaniem przestrzennym oraz strategią komunikacji w zakresie wpływu na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Każdy mieszkaniec Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty i Zabrzega, który chciałby wyrazić swoją opinię, może wnosić uwagi do 11 grudnia. Do zgłaszania uwag można posłużyć się formularzem, który - podobnie jak projekt Planu - znaleźć można pod następującymi adresami:
www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/070
lub bezpośrednio
www.bip.czechowice-dziedzice.pl/res/serwisy/pliki/10884927?version=1.0

BM / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.