czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 16 grudnia 2015
  • wyświetleń: 8956

ZSTiL w międzynarodowym projekcie

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych I Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach wzięli udział w międzynarodowym projekcie Sierpinski Carpet Project.

Reklama

ZSTiL w Sierpinski Carpet Project - 12.2015 · fot. ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach


Pomysł projektu narodził się na Uniwersytecie w Almerii (Hiszpania), a jego ideą jest budowa ogromnego Dywanu Sierpińskiego (o wymiarach 43,74m na 43,74m) przy współpracy prawie 33 000 osób z różnych krajów świata. Temat projektu dotyczy fraktala opisanego 100 lat temu przez polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego.

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w momencie rejestracji był 5-tą polską szkołą spośród prawie 400 szkół i instytucji z całego świata.

Prace projektowe to wyklejanie, z nadesłanych z Hiszpanii naklejek, kolorowych kwadratów i budowanie kolejnych etapów ogromnego Dywanu. Jest to jednak tylko pretekst do zapoznania uczniów z tematyką fraktali, analizy tego zagadnienia od strony matematycznej oraz dostrzeżenia fraktali wokół nas.
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych oprócz pracy z naklejkami wzięli udział w dwóch wykładach nt. fraktali prowadzonych przez szkolnego koordynatora projektu - mgr Grażynę Skęczek, poznając pojęcie fraktala, przykłady fraktali w przyrodzie oraz z proste fraktale matematyczne. Przygotowali prezentacje nt. Wacława Sierpińskiego i poznali Dywan Sierpińskiego, analizując jego własności z wykorzystaniem umiejętności matematycznych na poziomie szkoły średniej (ciągi, logarytmy). Rozwiązywali zadania związane z Sierpinski Carpet Project. Budowali też proste fraktale ćwicząc m.in. umiejętność pracy w grupie.

Przy tworzeniu kolejnych etapów Dywanu uczniowie przygotowali materiały dotyczące 24 sławnych matematyków oraz ilustracje promujące szkołę, nasz region, Polskę i projekt. Wszystko to było umieszczane na odwrocie prac uczniów i każdy uczestnik złożył swój podpis na wykonanym przez siebie fragmencie Dywanu.

Uczniowie z trzech klas wzięli też udział w wykładzie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach pt: "Geometria fraktalna i jej zastosowania, czyli o nieznanych stronach matematyki", prowadzonym przez dr inż. Andrzeja Katunina - koordynatora polskiej edycji Sierpinski Carpet Project.
Końcowym etapem prac uczniów ZSTiL było zbudowanie trzech dużych dywanów 4-tego kroku (4-tej iteracji) Sierpinski Carpet Project.

Realizacja tych wszystkich zadań była na bieżąco dokumentowana na stronie http://www.zstil.eu/sierpinski.html . Godny uwagi jest fakt, że strona ta, utworzona przez jedną z uczennic klasy informatycznej ZSTiL, została uznana przez głównych koordynatorów projektu z Hiszpanii za stronę główną polskiej edycji projektu. Oprócz więc informowania o pracach projektowych w ZSTiL pomagała ona nowym polskim uczestnikom uzyskać informacje ogólne o projekcie.

Trzy dywany 4-tej iteracji utworzone przez ZSTiL wezmą udział (razem z 61 innymi takimi dywanami) w 6-tej iteracji, która odbędzie się na Politechnice Śląskiej 2 kwietnia 2016. Następnie nasze trzy "czechowickie" dywany razem z 511 takimi dywanami z całego świata utworzą finałową 7-mą iterację Dywanu Sierpińskiego, która odbędzie się 13 maja 2016r. w Almerii, w Hiszpanii.

Więcej informacji o Sierpinski Carpet Project: http://topologia.wordpress.com/sierpinski-carpet-project/ O polskiej edycji projektu: http://www.zstil.eu/sierpinski.html oraz http://facebook.com/SKN-Zastosowań-Metod-Fraktalnych-w-Mechanice-618335844848418/?hc_location=ufi

Strona Sierpinski Carpet Project na portalu eTwinning: http://twinspace.etwinning.net/363/home

ZSTiL

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.