Wiadomości

  • 30 grudnia 2015
  • wyświetleń: 3679

Powiatowy budzet na 2016 rok

29 grudnia odbyła się XIX sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej, na której radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na rok 2016.

Sesja budżetowa w powiecie bielskim - 29.12.2015 · fot. Jarosław Jesionka / Powiat Bielski


Po otwarciu sesji przez przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego, głos zabrali goście senator RP Andrzej Kamiński i dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Wojciech Waligóra.
Senator A.Kamiński, który przez dwie pierwsze kadencje samorządu powiatowego był radnym Rady Powiatu Bielskiego, a ostatnio radnym Sejmiku Wojewódzkiego poinformował o założeniu swojego Biura w Bielsku - Białej przy ulicy Asnyka i o planach comiesięcznych dyżurów w Czechowicach - Dziedzicach.

Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego W.Waligóra mówił o zagrożeniach wynikających ze zmian w zabezpieczeniu nocnej i świątecznej opieki medycznej od 1 marca 2016 roku dla mieszkańców gminy Jasienica i miasta Bielska - Białej. Poinformował również o przygotowaniach do XI edycji Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym, które odbędą się w dniach 26 - 29 stycznia przyszłego roku. Weźmie w nich udział ponad 50 załóg ratowniczych, w tym 9 zagranicznych.

Na sesji informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym radnym przedstawił starosta bielski Andrzej Płonka.

Ponadto radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
  • planu pracy Rady Powiatu w Bielsku-Białej na 2016 r.;
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
  • wyboru przedstawicieli do Rad Społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Bielski jest podmiotem tworzącym;
  • uchwały budżetowej na 2016 rok;
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego;
  • zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/2/11/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. z późn. zmianami;
  • zmiany Uchwały Nr V/2/12/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zmianami.


Przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2016 poprzedziły wystąpienia przewodniczących klubów Rady Powiatu: Jerzego Kubika przewodniczącego Klubu Radnych "Rodzina, Prawo, Wspólnota", przewodniczącego Klubu Radnych PiS wicestarosty Grzegorza Szetyńskiego, przewodniczącego Klubu Radnych PSL wiceprzewodniczącego Rady Grzegorza Gabora i w przewodniczącego Klubu Radnych PO - Nowa Inicjatywa Sławomira Masnego. Wszyscy przewodniczący Klubów wskazywali fakt, iż jest to podstawowa wersja budżetu, która na pewno będzie wymagać zmian i korekt w ciągu roku. Kluby akcentowały pilną potrzebę zmian w komunikacji zbiorowej, powołanie sprawnie zarządzanego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, potrzebę trudnych decyzji i działań naprawczych w oświacie, dzielono się także obawami związanymi ze zmniejszeniem wydatków na inwestycje drogowe oraz podkreślano konieczność starań o pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Rada Powiatu w Bielsku - Białej dochody budżetu powiatu na rok 2016 ustaliła w wysokości 95.619.260,26 zł, a wydatki budżetu powiatu w wysokości 100.541.984,26 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4.922.724,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

Alina Macher / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.