czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 4 stycznia 2016
  • 5 stycznia 2016
  • wyświetleń: 4755

Budżet 2016: 9 mln na inwestycje

29 grudnia Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwaliła budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2016. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 12 radnych, 7 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

rada miejska, sesja, głosowanie, budżet 2016
Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 12 radnych, 7 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Dochody budżetu gminy zaplanowano w łącznej wysokości 141.515.717 zł, w tym dochody bieżące 140.174.717 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.341.000 zł. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 ustalono na 139.154.129 zł - wydatki bieżące to 130.047.574 zł, a majątkowe - 9.106.555 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 2.361.588 zł. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Ustalono przychody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 2.623.337 zł, w tym kredyty w wysokości 2.623.337 zł. Rozchody budżetu na 2016 rok zaplanowano w łącznej kwocie 4.984.925 zł, w tym pożyczki 247.225 zł i kredyty 4.737.700 zł.

Najwięcej wydatków - prawie 40 procent ogółu wydatków budżetu gminy - przeznaczonych zostało na oświatę i wychowanie (ok. 55 mln zł). Z kolei wśród dochodów największy udział stanowią dochody własne gminy (prawie 100 mln zł), w tym głównie podatki i opłaty.

W przyjętym budżecie aż 1 mln 580 tys. zł zaplanowano na inwestycje na drogach powiatowych (głównie w formie dotacji dla powiatu), w tym m.in. na przebudowę drogi powiatowej ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach (I etap, 1,5 mln zł), budowę chodnika przy ul. Legionów (etap II) i przy ul. Drzymały, projekt przebudowy skrzyżowania ulic Barlickiego i Prusa, projekt chodnika przy ul. Zamkowej (od ul. Cichy Kącik do ul. Kopernika) oraz projekt przystanku i chodnika przy ul. Ligockiej.

Prawie 3,3 mln zł to z kolei wydatki na drogi gminne, w tym m.in. na budowę łącznika drogi gminnej ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska, przebudowę ulic Asnyka i ul. Stawowe Pole (projekty), część drugą przebudowy ul. Cichej, projekt budowy drogi od ul. Topolowej do stawu Kopalniok (etap II), projekt modernizacji ul. Karłowicza i nakładki asfaltowe na ulicach Siennej i Piwnej.

Wśród wydatków inwestycyjnych w innych działach budżetu zaplanowano też m.in. środki na rozbudowę cmentarza komunalnego, termomodernizacje budynków OSP, projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3, wykonanie elewacji Przedszkola Publicznego w Ligocie (II etap), termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 10, projekt termomodernizacji Przedszkola Publicznego nr 3, wykonanie przyłącza ciepłowniczego do Szkoły Podstawowej Nr 5 i drogi dojazdowej do boiska wraz z zabudową kontenera magazynowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, budowę chodnika wzdłuż bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 4, siłownię zewnętrzną przy Szkole Podstawowej Nr 3, modernizację kuchni w Przedszolu Publicznym w Zabrzegu (II etap) oraz adaptację pomieszczeń na przedszkole (stołówkę przedszkolną) w Gimnazjum Publicznym Nr 1 (etap I).

Ponad 4 mln zł przeznaczono na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (w tym zarządzanie kryzysowe i ochrona przeciwpowodziowa) w tym m.in. na budowę pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle, projekt urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego, budowę przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Weneckiej, projekt pompowni przeciwpowodziowej "Ochodza" oraz modernizację cieku młynówka wzdłuż ul. Św Barbary od ul. Jasnej do ul. Węglowej.

Z pozostałych, wybranych wydatków majątkowych, m.in. 140 tys. zł zaplanowano na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej. Zaplanowano również wykonanie projektu przebudowy Placu Wolności, projektu budowy miejsc postojowych przy cmentarzu na Podraju, projektu ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego, projektu zagospodarowania Potoku Czechowickiego wraz z rewitalizacją przyległego obszaru, projektu przystani kajakowej, a także m.in. projektu budowy ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły, modernizacji miejskiego monitoringu i zabudowy sieci teleinformatycznej. Pozostałe wydatki majątkowe to m.in. zakupy sprzętu, regulacje prawne gruntów oraz liczne inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.