Wiadomości

  • 2 lutego 2016
  • 3 lutego 2016
  • wyświetleń: 7008

Wyższa stawka za wywóz śmieci

Od lutego na terenie naszej gminy obowiązuje wyższa stawka za wywóz śmieci. Kwota od osoby wzrosła z 7,50 do 9.90 złotych. Urząd Miejski tłumaczy decyzję o stawce drastycznym wzrostem cen w instalacjach regionalnych odbierających odpady oraz niskie ceny skupu surowców wtórnych, spowodowane ich nadmierną ilością.

W grudniu ubiegłego roku unieważniony został przetarg mający wyłonić firmę obsługującą system odbioru odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach po 1 stycznia 2016 roku. Okazało się, że oferenci zaproponowali ceny na poziomie znacznie przekraczającym kwoty założone dla funkcjonowania całego systemu. W styczniu odpady były więc - tymczasowo - odbierane od mieszkańców przy utrzymaniu dotychczas obowiązującej, obniżonej stawki. Na takie rozwiązanie pozwalał bowiem zapis w umowie z firmą dotychczas obsługującą system.

Wykonawcę, który będzie obsługiwał system odpadów komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach do końca bieżącego roku wyłoni nowy przetarg. W lutym mieszkańców gminy obsłuży jeszcze firma wybrana "z wolnej ręki". Jednak już za opłatę w wysokości 9,90 złotych od osoby miesięcznie, gdyż - jak tłumaczy Urząd Miejski - takie są obecnie, faktyczne koszty funkcjonowania systemu w przeliczeniu na mieszkańca. Szczegółowa informacja na temat wysokości opłat oraz aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych, dostarczana jest właśnie do wszystkich gospodarstw domowych w naszej gminie.

Urząd Miejski przypomina, że od początku działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na nowych zasadach, czyli od lipca 2013 roku, w Czechowicach-Dziedzicach obowiązywała opłata 9,00 złotych od osoby miesięcznie. Kwota 7,50 funkcjonowała natomiast tymczasowo - od 1 maja 2015 roku - i była wynikiem decyzji, by oddać mieszkańcom Czechowic-Dziedzic nadwyżkę, która pojawiła się w związku z tańszym niż pierwotnie skalkulowano, funkcjonowaniem całego systemu w gminie Czechowice-Dziedzice.

Oszczędności były możliwie z kilku powodów. Po pierwsze, od samego początku funkcjonowania systemu w Czechowicach-Dziedzicach okazało się, że ściągalność opłat oscyluje na bardzo wysokim poziomie. Po drugie, gminę obsługiwały firmy lokalne, mające niższe koszty związane z dojazdem i transportem odpadów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że odbierające od mieszkańców odpady konsorcjum firm miało możliwość znalezienia tańszej instalacji, do której przekazywało odpady, a tym samym tańszego zagospodarowywania odpadów.

Takiej możliwości już niestety nie ma, bo w międzyczasie w Tychach powstała Instalacja Odpadów Komunalnych, będąca dla Gminy Czechowice-Dziedzice tzw. instalacją regionalną. Tymczasem zgodnie z ustawą o odpadach - przez wielu fachowców z branży uważaną za dokument wymagający korekt, a nawet napisania od nowa - gmina, a dokładniej obsługująca jej mieszkańców firma wywożąca śmieci, ma obowiązek korzystania z usług najbliżej instalacji regionalnej.

Jak czytamy w wyjaśnieniach Urzędu Miejskiego, ceny zagospodarowania odpadów komunalnych w Tychach (tylko tam możemy wozić odpady, gdyż instalacja w Bielsku-Białej odmówiła odbioru odpadów, do czego ma prawo) wzrosły w ostatnim czasie o około 100%. Na ten problem nakłada się dodatkowo niska cena skupu surowców wtórnych. To wszystko razem sprawia, że koszty zagospodarowania odpadów komunalnych drastycznie rosną i to w skali całego kraju. W tym kontekście, podniesienie ceny do poziomu 9,90 złotych w Czechowicach-Dziedzicach, to niezbędne minimum, które - przy nieodzownych korektach w zasadach funkcjonowania całego systemu - powinno pozwolić na jego zbilansowanie się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

- Innej możliwości niestety nie ma, bo margines pozwalający na bardziej oszczędne funkcjonowanie całego systemu jest bardzo mały - tłumaczy Urząd Miejski. Jak dodaje, nie można liczyć na wyższe wpływy z opłat za śmieci ponoszonych przez mieszkańców, bo ich ściągalność w Czechowicach-Dziedzicach jest już na bardzo wysokim, około 96-procentowym poziomie.

Stosunkowo największe pole do poszukiwania oszczędności daje jeszcze podnoszenie jakości segregowania śmieci przez samych mieszkańców, bo głównym obciążeniem dla systemu są coraz droższe w zagospodarowaniu odpady zmieszane. Tu najwięcej do zrobienia jest w przypadku zabudowy wielorodzinnej, na osiedlowych śmietnikach, na których za problemem słabszego stopnia segregacji stoi anonimowość mieszkańców oraz podrzucanie śmieci przez drobne firmy. Segregacja w przypadku domów jednorodzinnych, gdzie śmieci przypisane są do konkretnego adresu i nazwiska właściciela, wygląda natomiast dobrze. Cena odbioru odpadów od mieszkańców, którzy śmieci nie segregują, pozostaje na niezmienionym - wysokim poziomie 20 złotych miesięcznie od osoby.

Na koniec Urząd Miejski przypomina jeszcze, że odpowiadająca za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gmina nie może na tym zarobić nawet przysłowiowej złotówki. Ceny kalkulowane są zatem tak, by system - do którego gmina nie może również dopłacać - bilansował się. Ustalenie ceny na poziomie 9,90 złotych w Czechowicach-Dziedzicach jest wynikiem wnikliwej kalkulacji i zależy jedynie od obiektywnych, rynkowych czynników, na które gmina nie ma wpływu.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.