Wiadomości

  • 6 lutego 2016
  • wyświetleń: 4180

Apel o przywrócenie połączenia

Radni powiatowi zaapelowali do władz samorządów województw śląskiego i małopolskiego o przywrócenie połączeń kolejowych na liniach Czechowice-Dziedzice - Oświęcim.

koleje śląskie, pociąg
Radni apelują o przywrócenie połączenia kolejowego z Oświęcimiem. · fot. czecho.pl


Decyzja o apelu została przyjęta w drodze uchwały na ostatniej sesji. Pismo zostanie przesłane do marszałków województw: śląskiego i małopolskiego, sejmików obu województw, a także do samorządów gmin, które leżą na trasie tego połączenia kolejowego. Równocześnie radni zwrócili się z prośbą o przywrócenia linii Bielsko-Biała - Cieszyn.

Apel w sprawie przywrócenia linii kolejowych Czechowice-Dziedzice - Oświęcim oraz Bielsko-Biała - Cieszyn

Rada Powiatu w Bielsku-Białej zwraca się z apelem o przywrócenie linii kolejowych Czechowice-Dziedzice - Oświęcim zawieszonej z dniem 13 grudnia 2015 roku oraz Bielsko-Biała - Cieszyn zawieszonej w styczniu 2009 roku.

Zawieszenie w/w linii kolejowych przynosi negatywne skutki zarówno ekonomiczne jak i społeczne dla mieszkańców naszego regionu oraz wpływa na zwiększanie bezrobocia.

Zawieszenie linii kolejowej Czechowice-Dziedzice - Oświęcim przy dość ograniczonej komunikacji autobusowej spowodowało utratę możliwości dojazdu mieszkańców naszego powiatu oraz miejscowości znajdujących się w pobliżu przebiegu linii kolejowej do licznych w tym rejonie zakładów pracy, instytucji, szkół i placówek służby zdrowia. Z dnia na dzień zostali oni pozbawieni wygodnego, bezpiecznego i niezawodnego środka transportu publicznego i zmuszeni do szukania komunikacji zastępczej, głównie prywatnych przewoźników, którzy nie zawsze rzetelnie wykonują swoje zobowiązania.

Zawieszenie linii kolejowej przyczyni się również do powolnej degradacji infrastruktury kolejowej w tym w szczególności budynków służących pasażerom oraz peronów kolejowych jak ma to obecnie miejsce w przypadku zawieszonej linii kolejowej Bielsko-Biała - Cieszyn.

Zawieszenie linii kolejowej Bielsko-Biała - Cieszyn przyczyniło się do problemów komunikacyjnych w tym regionie. Komunikacja publiczna, jaka jest w tej chwili realizowana przez prywatnych przewoźników pomiędzy miastem Bielsko-Biała i Cieszynem nie zapewnia możliwości dojazdu mieszkańcom do pracy. Spowodowane jest to faktem, że prywatni przewoźnicy prowadzą komunikację wyłącznie w godzinach szczytu, obsługując jedynie kilka z kilkunastu znajdujących się przy drodze przystanków.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia komunikacji publicznej w wojewódzkich oraz międzywojewódzkich przewozach pasażerskich, Rada Powiatu w Bielsku-Białej apeluje o przywrócenie zawieszonych połączeń kolejowych nr 93 na odcinku Czechowice-Dziedzice - Oświęcim oraz linii kolejowej nr 190 Belsko-Biała - Cieszyn.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.