czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 18 stycznia 2006
  • wyświetleń: 1034

Bez protekcji dobrego wujka

Jeżeli w urzędzie pracuje twoja żona, córka czy inny członek rodziny nie mogą oni zasiadać w komisji rekrutacyjnej, od której decyzji będzie zależeć, czy zostaniesz przyjęty do pracy w urzędzie bądź czy zostaniesz kierownikiem jednej z jednostek podległych urzędowi. W komisji tej nie może również znaleźć się osoba, z którą pozostajesz w stosunku powinowactwa pierwszego stopnia, przysposobienia lub kurateli.

Wszystko po to, by w trakcie procesu rekrutacyjnego "przychylne oko dobrego wujka" nie budziło wątpliwości co do bezstronności oceny twoich kwalifikacji. Dodatkowo kandydaci do pracy muszą napisać test kwalifikacyjny. Burmistrz Jan Berger wydał właśnie zarządzenie dotyczące zasad rekrutacji w magistracie i w jednostkach podległych samorządowi.

Regulamin przyjęć do urzędu miejskiego to jedenastostronicowy dokument. Teraz reguły mają być jasne. Informacja o tym, że pojawia się wolne stanowisko pracy w urzędzie bądź w jednostce podległej burmistrzowi ma dotrzeć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Ma tam być jasno określona lista zadań i uprawnień, które należeć będą do przyszłego pracownika.

Akceptacja szefa urzędu ma automatycznie uruchomić kolejny etap procedury - czyli powołanie komisji rekrutacyjnej. W jej skład wchodzą - jako przewodniczący - burmistrz lub wskazana przez niego osoba, jeden z dwóch wiceburmistrzów, sekretarz miasta, skarbnik, kierownik danego referatu oraz szef lub inspektor wydziału odpowiedzialnego za kadry. A także, jeżeli sytuacja tego wymaga, inni pracownicy urzędu.

Żaden z członków komisji nie może być mamą, bratem czy innym bliskim krewnym oraz powinowatym starającego się o pracę kandydata. Jeśli okaże się, że kandydatem jest jednak ktoś z rodziny, członek komisji rekrutacyjnej musi poinformować o tym burmistrza i wycofać się z dalszych prac. Członkowie komisji nie mogą również rozmawiać z nikim na temat osób kandydujących na wolne stanowiska pracy.

Więcej, czytaj w papierowym wydaniu Echa.

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.