Wiadomości

  • 28 lutego 2016
  • wyświetleń: 6973

Wybrano władze bielskiego PCK

W dniu 20 lutego w Zespole Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy delegatów Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy delegatów Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej - 20.02.2016 · fot. O. Rejonowy PCK w Bielsku-Białej


Na wstępie Prezes OR PCK w Bielsku-Białej Bogdan OGROCKI serdecznie przywitał wszystkich przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości , a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności za okres mijającej kadencji w latach 2012-2015.

W okresie tym OR PCK w Bielsku-Białej skupił się przede wszystkim na organizacji pomocy żywnościowej dla osób najuboższych przez cały rok szczególnie w okresie Świąt Wielkie Nocy i Bożego Narodzenia. Łącznie przekazano 1505 paczek żywnościowych dla 5789 osób potrzebujących, przy dofinansowaniu z Urzędu Miasta w Bielsku-Białej w kwocie 31 290 zł, środki pozyskane przez OR PCK w B-B wyniosły 12 734 zł. Ponadto wydano 310 wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych, wydano używaną odzież dla 1400 osób oraz udzielono doraźnej pomocy dla 506 osób. Łączna kwota udzielonej pomocy w tym okresie wyniosła 128 973 zł. Corocznie OR PCK w B-B wspólnie z UM w Bielsku-Białej organizował półkolonie dla dzieci z rodzin najuboższych p/h "Lato w mieście", w których w 5 turnusach uczestniczyło 279 dzieci a łączny koszt przeznaczony na ten wyniósł 108 560 zł.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy delegatów Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej - 20.02.2016
Na zdjęciu zarządu od lewej stoją: L. Główka, A. Kruczek, B. Ogrocki, H. Stokłosa, R. Wośko · fot. O. Rejonowy PCK w Bielsku-Białej


W każdym roku organizowany był w Bielskim Centrum Kultury w B-B koncert charytatywny, a środki uzyskane z tego tytułu przeznaczane były na pomoc potrzebującym. Na terenie działania OR PCK w B-B w skład którego wchodzi miasto Bielsko-Biała, powiat bielski, powiat pszczyński a od roku 2015 powiat żywiecki funkcjonuje 59 Szkolnych Kół PCK skupiających 1095 członków oraz 33 Kluby "Wiewiórka" skupiających 653 członków. W/w okresie 110 placówek szkolnych wzięła udział w 4 akcjach p/h "Gorączka Złota" w trakcie których zebrano kwotę w wysokości 18 833 zł.

Przy OR PCK w B-B do połowy roku 2015 działały trzy Grupy Ratownictwa: w Bielsku-Białej, w Czechowicach-Dziedzicach i Będzinie, które wspólnie przeprowadziły 731 zabezpieczeń różnego rodzaju imprez, 240 pokazów a także uczestniczyli 143 manewrach. Ponadto instruktorzy tych grup przeprowadzili w tym okresie 88 szkoleń i kursów w trakcie których przeszkolono 1474 osób. Instruktorzy przeprowadzili ponadto 37 prelekcji i pogadanek dla 1092 uczniów.

W OR PCK w B-B działały 22 Kluby Honorowych Dawców Krwi do których należało 476 członków, którzy w/w okresie zorganizowali 629 powszechnych akcji poboru krwi w trakcie których pozyskano 8838 litrów pełnej krwi. Najbardziej zasłużeni członkowie OR PCK w B-B, sponsorzy oraz wolontariusze zostali podczas akademii odznaczeni 3 odznaczeniami państwowymi w tym 1 orderem, 46 Odznakami Honorowymi PCK i 7 innymi odznakami.

OR PCK w B-B uczestniczył w Edycjach Okręgowych Akcji HDK p/h "Młoda krew ratuje życie", w trakcie których uczniowie szkół miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego a od roku 2015 powiatu żywieckiego przeprowadzili wraz z opiekunami Szkolnych Kół PCK 66 akcji honorowego krwiodawstwa, w których uczestniczyło 2361 uczniów, w tym 1222 uczniów, którzy po raz pierwszy oddali krew. W czasie tych akcji zebrano 891 litrów krwi. Ponadto w tym okresie OR PCK w B-B zorganizował wiele konkursów, zawodów i imprez dla członków, wolontariuszy i sympatyków PCK.

Następnie zostały przeprowadzone wybory władz OR PCK w B-B, w wyniku których prezesem na II kadencję został wybrany Bogdan Ogrocki, a w skład zarządu weszli: wiceprezes - Antoni Kruczek, sekretarz - Robert Wośko, członkowie; czechowiczan Henryk Stokłosa oraz Leszek Główka. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący - Arkadiusz Mikołajski, Maria Syga i Mirosław Torbiak. Delegatami na Zjazd Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach zostali: Bogdan Ogrocki i Robert Wośko.

new / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.