Wiadomości

  • 29 lutego 2016
  • wyświetleń: 6155

W sprawie ZS Silesia do Prezydenta RP

Temat sytuacji w Zespole Szkół "Silesia" dotarł do najwyższych władz w kraju. Osoby broniące pozostawienia placówki w dotychczasowym miejscu napisały list do Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Treść listu:Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracamy się do Pan w imieniu środowiska lokalnego, nauczycieli i związków zawodowych Zespołu Szkół "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach. Jako Pana wyborcy wiemy, że zawsze były Panu bliskie środowiska lokalne, szczególnie dobro dzieci i młodzieży oraz demokratyczna samorządność, jeden z ideałów PiS.

Środowiska naszego miasta i Powiatu Bielskiego, władze Czechowic-Dziedzic przeżyły prawdziwy szok po tym, jak starosta powiatu Pan Andrzej Płonka zwołał w dniu 21.01.2016 nadzwyczajną sesję Rady Powiatu i przy obecności policyjnych suk i policyjnych oddziałów przeprowadził głosowanie w sprawie przeniesienia Zespołu Szkół "Silesia" do pobliskiej szkoły zwanej "Resortówką". Starszym kolegom przypominało to czasy stanu wojennego.

Zespół Szkół "Silesia" liczy obecnie 300 uczniów, a jego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Szkoła "Silesia" odniosła olbrzymi sukces. Została uhonorowana, jako druga placówka w Polsce i jedyna na Śląsku kartą jakości mobilności w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego projektu Erasmus+ (wraz z dotacją unijną w wysokości ok. 500000 euro ). To również szkoła, która wychowała medalistów olimpijskich i mistrzostw świata: Grzegorza Kotowicza, Marka Witkowskiego, Marcina Grzybowskiego, a obecnie Mateusza Borgła.

Pan starosta powołuje się na "nieubłaganą demografię, ale przecież nie wyrzuca się 300 uczniów ze szkoły, z którą zawarli swoistą umowę i którą bardzo kochają, protestują więc w jej obronie.

W lutym 2016 roku okazało się, że istnieje protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20.07.2015 w składzie: starosta powiatu Pan Andrzej Płonka, wicestarosta Pan Grzegorz Szetyński i członek Zarządu Powiatu Pan Stanisław Pięta. Wynika z niego w sposób oczywisty, że od dnia 01.09. 2016 Zespół Szkół "Silesia" w "Resortówce" przestanie istnieć jako odrębna szkoła. Dotychczas Pan starosta zapewniał, że młodzież nie straci szkoły, a więc również dotacji Erasmus+. Zostanie ona tylko przeniesiona, co w założeniu było kłamstwem mającym na celu uspokojenie protestującej młodzieży.

Widząc matactwo organu prowadzącego, burmistrz Czechowic-Dziedzic Pan Marian Błachut najpierw na sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, później na wspomnianej już wyżej Radzie Powiatu poprosił o przekazanie ZS "Silesia" Radzie Miasta Czechowice-Dziedzice jako organu prowadzącego. Stwierdził, że decyzja Rady Powiatu jest dla niego całkowicie niezrozumiała; i tu stała się rzecz niebywała chyba w skali kraju starosta odmówił i w trybie natychmiastowym zarządził głosowanie, w wyniku którego młodzież z "Silesii" eksmituje się z jej macierzystej placówki. Zlikwidowano więc szkołę, która jest darem górników Czechowic-Dziedzic dla środowiska, szkołę wzbogacaną przez trzy pokolenia, placówką o świetnych wynikach w kształceniu zawodowym w oparciu o współpracę ze szkołami UE. W tym momencie przepada dotacja wynikająca z Erasmus+.

Paradoks polega na tym, że uczynił to starosta i radni spoza terenu Czechowic-Dziedzic.

Dlaczego, mimo mediacji i interwencji Pana posła Stanisława Szweda, Pana Posła Jacka Falfusa, Pana senatora Andrzeja Kamińskiego, tak postąpił? W obecnej rzeczywistości demograficznej 300 uczniów to średniej wielkości szkoła - na taką ilość uczniów zaprojektowany jest z resztą budynek.

Dlaczego starosta w tak brutalny sposób odebrał dzieciom szkołę? Dlaczego nie mówił prawdy młodzieży ZS "Silesia" oraz środowisku lokalnemu i związkowcom NSZZ "Solidarność" PG "Silesia"?

W obronie szkoły wystąpił proboszcz i parafianie z miejscowego kościoła pod wezwaniem Świętej Barbary. Czym wytłumaczyć tak nie ugiętą postawę. Otóż Pan starosta uległ naciskom rodziców Szkoły Specjalnej Nr 4, którym obiecał w trakcie kampanii samorządowej wybudowanie nowoczesnego obiektu, przystosowanego do potrzeb tego typu placówki. Starostwo nigdy nie podjęło najmniejszej próby spełnienia przedwyborczej obietnicy. Wobec nasilających się żądań obiecał rodzicom szkoły specjalnej budynek Zespołu Szkół "Silesia", na co oni chętnie przystali.

Panie Prezydencie stała się rzecz karygodna - 300 dzieci pozbawiono szkoły "w trosce o ekonomię". Gdyby widział Pan szlochającą młodzież w Starostwie Powiatowym, bezskutecznie ubiegających się o zabranie głosu przedstawicieli ZS "Silesia", w tym założyciela szkoły Pana Mariusza Karczewskiego - wszystko to w obecności policji wewnątrz i na zewnątrz budynku starostwa, to na pewno byłby Pan wstrząśnięty.
Pogwałcone zostały wszelkie zasady humanitarnego stosunku do dzieci oraz podstawowe normy demokracji samorządowej.

Prosimy Pana Panie Prezydencie o interwencje w tej sprawie. Młodzież zdeterminowana jest do kontynuowania protestu, ze strajkiem okupacyjnym szkoły włącznie. Jedyną szansą rozwiązania tej sytuacji jest przekazania ZS "Silesia" Radzie Miasta Czechowice-Dziedzice, która widzi również możliwość wybudowania nowej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych w stosunkowo krótkim czasie, placówki na miarę XXI wieku.


Pod listem podpisali się: uczniowie, rodzice, absolwenci, nauczyciele, związkowcy, a takze samorządowcy.

aka / czecho.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "ZS Silesia" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

ZS Silesia

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "ZS Silesia" podaj