Wiadomości

  • 4 marca 2016
  • 1 kwietnia 2016
  • wyświetleń: 17003

Wystartował program Rodzina 500+

Od piątku 1 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach są przyjmowane wnioski w ramach rządowego Programu Rodzina 500+.

Program ten to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6 tys. zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (który wystąpił o adopcję) albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia (uwzględniane są tylko dzieci zamieszkujące wspólnie z osobą ubiegającą się i pozostające na jej utrzymaniu).

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, to przysługuje ono na pierwsze dziecko. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

Świadczenie na drugie i kolejne dziecko przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia niezależnie od dochodu. Wysokość świadczenia to 500 zł. miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Wnioski są przyjmowane od dnia 1 kwietnia. Prawo do świadczenia wychowawczego obejmuje okres zasiłkowy od tego dnia do 30 września 2017 r.

Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z załącznikami zostanie złożony w okresie od 01.04 - 01.07.2016 r. prawo do świadczeń zostanie ustalone od 1 kwietnia 2016 r. Decyzja zostanie wydana w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Na wnioski złożone po 01.07.2016 r. prawo do świadczeń nie będzie ustalane wstecz, a jedynie od miesiąca, w którym wpłynie wniosek.

Dodatkowych informacji udziela Urząd Miejski W Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 - Wydział Świadczeń Społecznych (tel.: 322147112, 322147116, 322147105).

Szczegółowe informacje dostępne są też na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.